Khách hàng

Tại đây Nobi Pro sẽ giải đáp tường tận các câu hỏi bạn thường gặp khi thao tác với chức năng khách hàng nhé.

1. Khách hàng được import từ fanpage thì có import được cả số điện thoại và địa chỉ của khách hàng khi ở trang cá nhận của họ đã public?

Trả lời: Đối với khách hàng import từ Fanpage, hệ thống Nobi Pro sẽ import các thông tin bao gồm: Ảnh đại diện, tên khách hàng, giới tính nhé ạ ^^.

Last updated