Update dịch vụ cho xem hàng của Viettel post

Hãng vận chuyển Viettel Post update chính sách bắt buộc nhập giá trị thu tiền xem hàng cho các đơn hàng chọ cho khách xem hàng. Nobi update tính năng nhập phí thu tiền xem hàng khi lên đơn như sau:

  1. Dịch vụ cho xem hàng và phí thu tiền xem hàng:

  • Dịch vụ cho xem hàng là dịch vụ cộng thêm để khi giao hàng bưu tá giao hàng Viettel Post sẽ dựa vào thông tin này để quyết định có cho khách mua xem hàng hay không.

  • Đây là dịch vụ có thu phí với giá ưu đãi chỉ 5000đ/bưu gửi.

  • Chỉ áp dụng cho đơn hàng có thu hộ COD, cước dịch vụ chỉ phát sinh khi đơn hàng hoàn được cập nhật lý do hoàn "Đã thu tiền xem hàng"

  • Phí dịch vụ sẽ được tính cho “Người trả tiền cước” (Người gửi hoặc Người nhận). Phí thu tiền xem hàng khách có thể nhập giá trị bất kì trong khoảng Min = 1000đ, Max= 2x phí ship của đơn.

  1. Hướng dẫn sự dùng dịch vụ xem hàng và nhập phí thu tiền xem hàng:

Bước 1: Lên đơn chọn dich vụ giao hàng Viettel Post sẽ hiện thị option "Thu tiền khi cho xem hàng" Bước 2: Tích chọn "Thu tiền khi cho xem hàng" để xác nhận đùng dịch vụ cho xem hàng

Bước 3: Nhập giá trị phí thu tiền xem hàng. Mặc định tiền phí bằng phí ship của đơn hàng

Bước 4: Lưu đơn và gửi sang hãng vận chuyển.

Last updated