Phiên bản 2.3.3

FEATURE

 1. Thiết lập - Kết nối Facebook: Cập nhật thông báo khi hệ thống đạt số lượng người dùng tối đa

 2. Nobi Chat - Bỏ giới hạn gửi tin cho khách > 2 năm

HOTFIX

 1. Báo cáo Nobi Tik: BC khách hàng thời gian hiển thị sai

 2. Nobichat - Thêm tin nhắn mẫu lỗi báo đỏ

 3. Nobi chat: không hiển thị ảnh khi đồng bộ hội thoại cũ

 4. Nobi Report - Lag mục báo cáo hiệu quả MKT

 5. Nobi San - Khi sửa ảnh cho sp lazada thì ảnh đang hiển thị phải được lưu vào bộ sưu tập và được tích chọn

 6. NobiTik- Không hiển thị phí hoa hồng nền tảng trên nobi

 7. Nobi San - Tối ưu đồng bộ Shopee

 8. Nobi Tik - Đơn hàng hoàn nhưng trạng thái tiktok trả về là hoàn thành và hãng vận chuyển trả về đơn hủy

 9. Nobi Mess - Lỗi tái kích hoạt không đổi trạng thái khi bấm tái kích hoạt và Thời gian gửi lại của tin nhắn lỗi không cập nhập

 10. Báo cáo hiệu quả MKT load lâu.

Last updated