Danh mục hợp đồng

Đây là tính năng Nobi Pro tích hợp vào hệ thống nhằm giúp các nhà KDOL quản lý hợp đồng, báo giá.

Tại trang quản trị Nobi Pro, để quản lý hợp đồng, báo giá, bạn vào Thiết lập -> Danh mục hợp đồng. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

Last updated