Zalo tự động

Nobi Pro hỗ trợ người dùng quản lý tất cả các chiến dịch được thự hiện từ quy trình MKT tự động có tác vụ liên quan đến Zalo.

Để quản lý chiến dịch zalo tự động, tại trang quản trị của Nobi Pro , bạn vào Nobi Marketing -> Zalo Marketing -> Tab Zalo tự động. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

1. Danh sách Zalo tự động

Tại đây sẽ hiển thị tất cả những chiến dịch đã được thực thi từ quy trình Marketing tự động

  • Hướng dẫn thiết lập quy trình MKT tự động: TẠI ĐÂY

2. Chi tiết chiến dịch

Tại giao diện danh sách chiến dịch zalo tự động, để xem chi tiết chiến dịch, bạn hãy Click vào chiến dịch muốn hiển thị -> Chi tiết chiến dịch hiện ra.

3. Xóa chiến dịch Zalo tự động

Tại giao diện danh sách chiến dịch zalo tự động, để xóa chiến dịch, bạn vui lòng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Click dấu 3 chấm bên phải chiến dịch zalo tự động

Bước 2: Click "Xóa"

Bước 3: Click "Đồng ý"

Last updated