Người dùng

Hệ thống Nobi Pro cung cấp tính năng thiết lập và quản lý tài khoản người dùng đăng nhập vào hệ thống. Mỗi tài khoản sẽ có chức vụ và quyền hạn riêng.

Mỗi một cửa hàng kinh doanh sẽ cần có một đội ngũ nhân viên. Để dễ dàng phân công công việc, thống kê, đánh giá xếp hạng nhân viên, hệ thống Nobi Pro cung cấp tính năng thiết lập tài khoản người dùng. Do đó bạn có thể tạo cho mỗi nhân viên một tài khoản với chức vụ và quyền hạn riêng. Tài khoản được thiết lập quyền nào thì chỉ được thao tác các chức năng tương ứng với quyền đó.

Để thiết lập và quản lý người dùng, bạn vào Thiết lập -> Thiết lập -> Người dùng. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

Tính năng quản lý người dùng cho phép bạn:

 • Thêm mới người dùng

 • Cập nhật người dùng

 • Xóa người dùng

 • Đổi mật khẩu người dùng

1. Thêm mới người dùng

Để thêm mới người dùng, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tại giao diện quản lý người dùng, Click "Thêm người dùng" -> Form thêm mới người dùng hiển thị

Bước 2: Nhập thông tin vào form, bao gồm:

 • Tên đăng nhập (Bắt buộc)

 • Email (bắt buộc): Bắt buộc phải thêm email để những trường hợp người dùng quên mật khẩu đăng nhập có thể dùng email đó để khôi phục mật khẩu của mình.

 • Họ (bắt buộc)

 • Tên (Bắt buộc)

 • Mật khẩu (Bắt buộc)

 • Xác nhận lại MK (Bắt buộc)

 • SĐT

 • Mã tổng đài viên: là mã số máy nhánh tổng đài đối với trường hợp hệ thống mình sử dụng tổng đài tích hợp với Nobi Pro, và người dùng có quyền gọi tổng đài thì sẽ hiển thị các mã tổng đài viên để chọn mã tổng đài viên tương ứng.

 • Phân quyền: Chọn chức vụ mà người dùng đảm nhận

Bước 3: Click "Thêm mới"

2. Cập nhật người dùng

Tại danh sách người dùng, để cập nhật người dùng bạn vui lòng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Click vào dấu 3 chấm, bên phải người dùng

Bước 2: Click "Sửa" -> Form cập nhật hiển thị

Bước 3: Nhập các thông tin cần cập nhật

Bước 4: Click "Cập nhật"

*** Lưu ý:

 • Khi cập nhật lại quyền cho người dùng thì phải đăng nhập lại hệ thống để hệ thống có thể cập nhật lại quyền mới đó.

 • Trường hợp đổi trạng thái của tài khoản thành Không hoạt động: Nobi có option Cho phép hiển thị người dùng không hoạt động khi select.

+ Khi bật option đó lên thì view người dùng sẽ hiển thị những người dùng có trạng thái không hoạt động, Các mục đơn hàng, hợp đồng, lead, Báo cáo vẫn có thể lọc được xem theo nhân viên/ người dùng đó.

+ Khi Tắt option đó đi thì view người dùng sẽ không hiển thị những người dùng có trạng thái không hoạt động. Các mục đơn hàng, hợp đồng, lead, Báo cáo của người dùng, nhân viên đó vẫn hiển thị nhưng không thể lọc trên thanh tìm kiếm tài khoản, nhân viên đó được nữa.

3. Đổi mật khẩu tài khoản

Nobi Pro hỗ trợ người dùng đổi mật khẩu tài khoản, các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Tại danh sách quản lý tài khoản click dấu 3 chấm bên phải tài khoản người dùng

Bước 2: Click "Đổi mật khẩu" -> Form đổi mật khẩu hiển thị

Bước 3: Nhập "mật khẩu mới"

Bước 4: Xác nhận mật khẩu

Bước 5: Click "Cập nhật"

4. Xóa tài khoản người dùng

Để xóa tài khoản người dùng, bạn vui lòng thực hiện theo các thao tác sau:

Bước 1: Tại danh sách quản lý tài khoản click dấu 3 chấm bên phải tài khoản người dùng

Bước 2: Click "Xóa"

Bước 3: Click "Đồng ý"

*** Lưu ý: Khi xóa người dùng thì nếu tài khoản đó trước đã sử dụng để lên đơn hàng thì đơn hàng của người dùng đó vẫn còn, vẫn hiển thị thông tin người bán là người dùng đó, báo cáo doanh thu theo nhân viên vẫn hiển thị nhưng nếu lọc đơn hàng theo người bán thì người dùng đó sẽ không hiển thị trên checklist lọc người bán nữa.

Last updated