Chuyển nhóm khách hàng

Nobi Pro cung cấp chức năng chuyển nhóm khách hàng giúp người dùng có thể chuyển 1 hoặc nhiều khách hàng cùng lúc sang nhóm khác, hiệu quả, tiết kiệm thời gian.

Để thực hiện chuyển nhóm khách hàng, tại giao diện quản lý danh sách khách hàng, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chọn khách hàng cần chuyển nhóm bằng cách tích vào checkbox trước khách hàng

Bước 2: Click "Chuyển nhóm" -> Form nhập thông tin chuyển nhóm hiển thị

Bước 3: Chọn nhóm sẽ chuyển khách hàng đến

Bước 4: Click "Cập nhật"

Last updated