TỔNG QUAN

Hệ thống Nobi Pro giúp bạn quản lý được số dư tài khoản, số chiến dịch và tổng số tin nhắn bạn đã gửi tới Khách Hàng.

Để biết được số dư còn lại trong tài khoản, tổng số chiến dịch và số tin bạn đã gửi đi. Tại trang quản trị Nobi Pro, bạn vào Nobi Marketing -> Zalo ZNS -> Tab TỔNG QUAN. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

Tài khoản còn lại: Hiển thị số tiền còn lại.

Tổng chiến dịch: Tổng số chiến dịch đã tạo. Kể cả chiến dịch trong quy trình tự động.

Tin đã gửi: Là tổng toàn bộ tin đã được gửi đi trong từng chiến dịch.

Last updated