Phiên bản 2.1.1

Feature

  1. Bổ sung bộ lọc nhóm khách hàng ở bộ lọc nâng cao view quản lý lead, telesale

  2. [Nobi Pos] Bổ sung tuỳ chọn: Hàng nguyên hộp của hãng vận chuyển GHTK

  3. Thay đổi nội dung hiển thị ở lịch sử cập nhật lead

Hotfix

  1. Sửa lỗi không tạo được quy trình tương tác với shopee theo từ khóa

  2. Sửa lỗi tác vụ gắn thẻ không hoạt động của quy trình tự động khách gửi tin thứ n vào shop

  3. Sửa lỗi Avatar shopee

  4. Sửa lỗi đồng bộ trạng thái đơn thất lạc theo text log

Last updated