Phiên bản 3.2.22

Hotfix:

  1. Nobi chat: Tin tự động gửi nhiều lần

  2. Nobi Auto: Lỗi k bình luận đánh giá shopee khi k có từ "diệt"

  3. Mở rộng: Hủy đơn thành công ở Nobi nhưng không sang HVC

  4. Mở rộng: Mẫu in tùy chỉnh ko hiển thị logo hvc GHN

  5. Mở rộng: Đẩy đơn sang HVC báo lỗi nhưng vẫn qua

  6. Nobi Tik: 1 sản phẩm seller sinh 2 sản phẩm nobitik

Feature:

  1. Mở rộng: [Kết nối vận chuyển] Đẩy field số lượng sp trong đơn và giá trị bảo hiểm lên HVC J&T Phi(Mới update đẩy field số lượng sp). Link: https://rpm.redsand.vn/project/nobita-project/tasks/297682

  2. Nobi Product: Đổi lại format tên sản phẩm con (update cho ht dhtshop.nobi.pro). Link : https://rpm.redsand.vn/project/nobita-project/tasks/298123

Last updated