Shopee Chat Version 1.0

Tại trang quản trị Nobi Pro , để quản lý Shopee Chat, bạn vào Nobi San -> Shopee Chat, giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

Để sử dụng tính năng Shopee chat, trước hết bạn cần kết nối Shopee vào hệ thống Nobi Pro nhé.

1. Hướng dẫn kết nối Shopee

Tại màn hình danh sách trống (như trên) để kết nối Shopee, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click button "Kết nối Shopee" -> Form đăng nhập hiển thị -> Nhập tên đăng nhập/mật khẩu shopee của bạn.

Bước 2: Sau khi nhập tên đăng nhập, mật khẩu, shopee sẽ gửi cho bạn mã OTP. Bạn hãy nhập mã OTP đó vào và bấm "Xác nhận.

Bước 3: Thiết lập các tính năng Shopee. Bật ON đối với tính năng bạn muốn thiết lập -> Click "Hoàn thành"

(1) Tự động ghép nối: Bạn có thể chọn tự động ghép nối theo tên sản phẩm hoặc theo mã Sku hoặc cả 2.

(2) Tự động tạo sản phẩm trên Nobi Pro : Bật ON, các sản phẩm trên Shopee sẽ được tự động tạo trên Nobi Pro .

(3) Tạo sản phẩm mới ở: Lựa chọn danh mục lưu sản phẩm mới

(4) Đồng bộ tồn kho: Bật ON, tồn kho của shopee sẽ được lấy theo của Nobi Pro.

(5) Trừ tồn ở Nobi Pro khi lên đơn Shopee: Khi lên đơn ở Shopee, những sản phẩm ở Nobi Pro đã được ghép nối với sản phẩm shopee, sẽ được từ tồn theo shopee

(6) Trừ tồn ở shopee khi lên đơn ở Nobia: Khi lên đơn ở Nobi Pro , những sản phẩm ở shopee đã được ghép nối với sản phẩm Nobi Pro, sẽ được từ tồn theo Nobi Pro.

Sau khi kết nối shopee thành công, giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

2. Các tính năng của Shopee Chat

Tại giao diện danh sách các shop đã kết nối (như hình trên), bạn click vào shop để vào quản lý hội thoại Shopee nhé.

Sau khi click vào shop, giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

Các tính năng của Shopee Chat bao gồm:

(1) Lọc hội thoại theo thời gian

(2) Lọc hội thoại theo nhân viên

(3) Lọc theo thẻ

(4) Đồng bộ hội thoại

(5) Lọc các hội thoại chưa đọc

(6) Lọc hội thoại chưa trả lời

(7) Lọc hội thoại chưa có đơn

(8) Lọc hội thoại đã có đơn

(9) Phân công hội thoại cho nhân viên

(10) Báo cáo người dùng

(11) Chặn người dùng

(12) Đánh dấu chưa đọc

3. Thao tác trong hội thoại

Trong hội thoại bạn được thực hiện các thao tác sau:

(1) Gửi tin nhắn bằng cách nhập trực tiếp

(2) Gửi hình ảnh

(3) Gửi biểu tượng cảm xúc

(4) Gửi tin nhắn mẫu (Xem hướng dẫn thiết lập tin nhắn mẫu: TẠI ĐÂY)

(5) Gắn thẻ khách hàng

Đối với tính năng gắn thẻ khách hàng, bạn có thể tạo thẻ trực tiếp tại hội thoại.

(5.1) Tạo thẻ -> Form thêm thẻ hiển thị -> Nhập tên thẻ, chọn màu -> Click "Thêm mới"

(5.2) Đóng chức năng gắn thẻ.

4. Xem đơn hàng

Nobi Pro tích hợp tính năng xem đơn hàng trực tiếp tại hội thoại với khách hàng.

Tại hội thoại, bạn click vào tab đơn hàng, sẽ hiển thị đơn hàng của khách hàng.

5. Tạo Voucher

Tại hội thoại, để tạo voucher, bạn chọn Tab Voucher -> Click vào "Tạo voucher" như hình dưới.

Sau khi click vào "Tạo voucher" hệ thống sẽ yêu cầu bạn đăng nhập vào kênh người bán, chuyển bạn đến trang thêm voucher của shopee. Bạn cần nhập thông tin về chương trình khuyến mãi để tạo.

Sau khi nhập thông tin các trường, click "Lưu" để hoàn tất thêm mới voucher.

Last updated