Xếp hạng sales

Với báo cáo xếp hạng sales, bạn có thể lựa chọn xếp hạng theo từng chi nhánh hoặc tất cả chi nhánh trong một khoảng thời gian nhất định của một phòng ban cụ thể nào đó. Báo cáo xếp hạng sales giúp bạn xếp hạng nhân viên nhanh chóng, dễ dàng chỉ với vài thao tác, tiết kiệm tối đa thời gian.

Để xem báo cáo xếp hạng sale, tại trang quản trị Nobi Pro, bạn vào Tổng quan-> Báo cáo sale -> Xếp hạng sale. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

Báo cáo xếp hạng sale: Tính theo ngày nhận lead, đơn chốt tính theo user phụ trách lead đó. (VD bạn A lên đơn nhưng lead bạn B phụ trách thì tính đơn đó cho bạn B)

*** Lưu ý: Trường hợp người quản lý Lead là nhân viên A, nhưng nhân viên B là người lên đơn, là người bán cho Lead đó, thì báo cáo xếp hạng sale sẽ không được tính cho bạn nhân viên nào cả.

Báo cáo xếp hạng sale chỉ tính cho nhân viên đó khi nhân viên đó vừa là người quản lý lead, vừa là người lên đơn cho lead đó.

--> Nên để báo cáo tính được cho trường hợp trên thì Nhân viên B lên đơn nhưng phải chọn người bán là nhân viên A thì mới tính đơn đó trên báo cáo.

Last updated