Báo cáo tồn kho

Tồn kho luôn là bài toàn khó của mỗi cửa hàng, liệu làm thế nào để kiểm soát được số lượng tồn, đầu vào và đầu ra của sản phẩm?

Mẫu báo cáo tồn kho của Nobi Pro sẽ giúp bạn:

  • Nắm bắt được số lượng tồn kho của chi nhánh/toàn hệ thống.

  • Thống kê được số lượng sản phẩm còn trong kho, đang giao dịch và đang giao cho khách hàng.

  • Từ bản báo cáo, đưa ra thông báo quyết định nhập hàng/xử lý hàng tồn nhanh chóng, tiết kiệm thời gian.

  • Truy cập báo cáo theo thời gian thực mọi lúc mọi nơi

Tại trang quản trị Nobi Pro , để theo dõi báo cáo tồn kho, bạn vào mục Tổng quan -> Báo cáo vận đơn -> Báo cáo tồn kho. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

(1) Số lượng tồn kho của chi nhánh: Hiển thị tổng số lượng tồn kho của chi nhánh đang xem báo cáo.

(2) Giá trị tồn kho của chi nhánh: Hiển thị tổng giá trị tồn kho( Số lượng tồn * giá sản phẩm) của chi nhánh đang xem báo cáo.

(3) Số lượng tồn kho của hệ thống: Hiển thị tổng số lượng tồn kho của toàn hệ thống.

(4) Giá trị tồn kho của hệ thống: Hiển thị tổng giá trị tồn kho( Số lượng tồn * giá sản phẩm) của toàn hệ thống.

(5) Giá nhập trung bình: Hiển thị giá nhập trung bình của các sản phẩm.

(6) Tồn kho: Tổng số lượng sản phẩm có trong kho. Tồn kho = Có thể bán + Đang giao dịch.

(7) Có thể bán: Tổng số lượng hàng hóa có trong kho và đang chưa có giao dịch nào.

(8) Đang giao dịch: Tổng số hàng hóa đang có giao dịch liên quan, chưa trừ tồn theo thiết lập bán hàng.

(9) Đang giao: Tổng số lượng hàng hóa đang được đưa từ kho đi và chưa đến điểm nhận (Đã trừ tồn theo thiết lập bán hàng).

(10) Đang hoàn về: Tổng số lượng hàng hóa đang nằm trong đơn hoàn như Đang hoàn về, Đã chuyển hoàn nhưng chưa bấm nút xử lý (Hàng hoàn về nhưng chưa xử lý cộng tồn vào kho)

Last updated