SMS Marketing

SMS Marketing là tính năng giúp các nhà KDOL dễ dàng thiết lập, quản lý các chiến dịch tự động gửi tin nhắn SMS thông báo, quảng cáo, chăm sóc khách hàng.