Phiên bản 2.3.4

HOTFIX

Báo cáo Nobi Tik: Hiển thị sai mốc thời gian

NobiTik - sai trạng thái đơn huỷ -> Đơn hoàn

Nobi product - Xuất file excel sản phẩm ngừng kinh doanh lỗi

Last updated