Hướng dẫn mapping người đăng ký từ ladipage sang message facebook

Để mapping người đăng ký từ Ladipage sang message facebook, trước tiên bạn cần thực hiện cấu hình từ form đăng ký của Nobi Pro trước.

Tại trang quản trị Nobi Pro , bạn vào Nobi Marketing -> Form web đăng ký. Bạn có thể chọn cập nhật form cũ hoặc thêm mới form.

1. Thiết lập nội dung gửi khách hàng sau khi KH hoàn thành đăng ký từ Ladipage.

  • Thiết lập nội dung mẫu xác nhận đơn hàng: Đây là thông tin hiển thị sau khi KH đăng ký thành công từ Ladipage và mapping đến message của fanpage.

  • Thiết lập lời cảm ơn sau khi xác nhận: Tại thông tin ở messge khách hàng nhấn xác nhận thì sẽ gửi lời cảm ơn này đến cho khách hàng

2. Cấu hình liên kết form với fanpage khách hàng muốn mapping đến

Để cấu hình liên kết form với fanpage khách hàng muốn mapping đến, bạn vui lòng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Lấy url ladipage

(1) Click nhận url của form -> Form nhận url ladipage hiển thị

(2) Chọn Fanpage muốn mapping khách hàng đến

(3) Copy link Ladipage

Bước 2: Cấu hình ở Ladipage

Tại form đăng ký kết nối Ladipage, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click "Lưu data"

Bước 2: Cấu hình form hiển thị, click chọn "Trang cảm ơn khác"

Bước 3: Nhập url trang cảm ơn (Đây là url ladipage bạn đã lấy ở bước 1)

Bước 4: Click "Cập nhật"

Vậy là đã hoàn thành xong các bước thiết lập cấu hình mapping người đăng ký từ ladipage sang message facebook. Chúc bạn thành công nhé.

Last updated