Facebook Marketing

Thu thập, quản lý thông tin người dùng tương tác đến Fanpage mà bạn đang quản lý và kết nối với hệ thống Nobi Pro. Thông qua các chiến dịch được thiết lập, tự động gửi tin nhắn, thông báo, chăm sóc KH

Facebook là một trong những mạng xã hội được sử dụng làm công cụ kinh doanh cực kỳ hiệu quả hiện nay. Chính vì người người, nhà nhà sử dụng facebook để kinh doanh, nhu cầu sử dụng FB phục vụ cho việc bán hàng ngày càng tăng, Facebook Marketing đã được tích hợp vào hệ thống Nobi Pro. Tính năng này sẽ giúp bạn tự động thu thập thông tin người dùng tương tác đến Fanpage bạn quản lý đã kết nối với Nobi Pro đồng thời tự động gửi tin nhắn, chăm sóc, thông báo, quảng cáo, khuyến mãi đến khách hàng thông qua các chiến dịch đã được thiết lập.

Bạn đã sẵn sàng chưa? Cùng khám phá các tính năng của Facebook Marketing nhé 👉👉

Last updated