Phiên bản 3.2.3

Hotfix

  1. Báo cáo doanh thu- Fix lỗi sắp xếp thời gian

  2. Nobi chat - Không hiển thị bài viết cũ ở mục bài viết

  3. Nobi tik - Xác nhận đơn chậm

  4. Nâng cấp - Chưa vượt giới hạn đơn vẫn bị tạm khóa

  5. Nobi pos - Ko hiển thị hvc J&T

  6. [Mở rộng] Lỗi hiện thị thiết lập dịch vụ cộng thêm Ninjavan

  7. NobiAu - Zalo OA ko tự động gửi tin nhắn

  8. Nobi Sales- Không tìm thấy kết quả trên bộ lọc

  9. Nobi Sales - Xuất file lead bị thay đổi thứ tự trường hiện thị

Last updated