Tất cả

Tại đây bạn có thể lưu trữ tất cả đơn hàng đã bán ra từ facebook, zalo, website, pancake, bán tại shop... và quản lý tất cả đơn hàng.

Bán hàng chính là nghiêp vụ cơ bản nhất của tất cả các cửa hàng. Với Nobi có 2 hình thức bán hàng:

 • Bán tại shop: Áp dụng khi khách hàng mua trực tiếp tại cửa hàng. Đơn hàng sẽ được lưu ở danh sách đơn hàng bán tại shop và trong danh sách tất cả đơn hàng.

 • Tạo đơn và giao hàng: Áp dụng đối với những đơn hàng khách hàng mua online, cần giao hàng.

Tại trang quản trị Nobi Pro bạn vào Nobi Pos -> Đơn hàng, giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

Sau đây, Nobi sẽ hỗ trợ bạn thực hiện các thao tác:

 • Thêm mới đơn hàng

 • Thêm mới đơn hàng bằng file Excel

 • Cập nhật đơn hàng

 • Xóa đơn hàng

 • Xuất đơn hàng thành file excel

 • Gửi đơn hàng sang đơn vị vận chuyển

 • Cập nhật thông tin đơn vị vận chuyển

 • Bàn giao Đơn vị vận chuyển

 • In danh sách sản phẩm

 • Chuyển trạng thái đơn hàng

 • Gắn thẻ đơn hàng

 • Lọc đơn hàng

 • Xử lý hàng hoàn.

Trước khi thao tác phần đơn hàng mình xem qua 1 số cài đặt quan trọng liên quan tới phần đơn hàng Tại Đây

Bây giờ, bạn hãy cùng chúng tôi khám phá từng tính năng nhé!

1. Thêm mới đơn hàng

Bước 1: Tại giao diện danh sách đơn hàng, Click "Thêm mới" -> Form thêm đơn hàng hiển thị

Bước 2: Điền đầy đủ các thông tin để lên đơn hàng

Bước : Click "Lưu đơn hàng"

** Lưu ý các trường nhập vào form đơn hàng:

(1) Kho hàng: Là kho hàng tại chi nhánh mà bạn muốn thêm đơn hàng, trường hợp đang ở Kho A nhưng lại khi lên đơn chọn kho hàng là Kho B thì tồn kho sản phẩm sẽ trừ ở kho B chứ không phải kho A, nhưng đơn hàng vẫn nằm ở chi nhánh kho A.

(1) Nguồn đơn hàng: Xem hướng dẫn thêm nguồn đơn hàng: TẠI ĐÂY

(2) Khách hàng: Người dùng có thể thêm trực tiếp trên form hoặc thêm khách hàng ở module "khách hàng": TẠI ĐÂY

(3) Ghi chú CSKH: Phần này ghi chú cho đơn hàng

(4) Ghi chú vận đơn: Phần này ghi chú cho đơn hàng và được gửi lên đơn vị vận chuyển

(5) Sản phẩm: Chọn đúng loại sản phẩm để hiển thị được sản phẩm mong muốn khi lên đơn. Khối lượng đơn hàng tối tiểu khi lên đơn là 50g, đối với trường hợp sản phẩm đó chưa nhập khối lượng sản phẩm thì nobi mặc định khối lượng sản phẩm cho đơn hàng là 50g.

Nếu bạn muốn sửa giá bán sản phẩm khi lên đơn, hoặc hiển thị hình ảnh sản phẩm khi lên đơn hàng có thể xem phần thiết lập cài đặt Tab Bán hàng của cài đặt chung hệ thống TẠI ĐÂY

Người dùng phải nhập đầy đủ thông tin khách hàng, chọn kho hàng(nếu trường hợp có bật option chọn kho khác khi lên đơn), chọn sản phẩm thì hệ thống mới hiển thị hình thức vận chuyển.

2. Thêm đơn hàng bằng File excel

Bước 1: Tại giao diện danh sách đơn hàng, Click "Nhập đơn hàng từ Excel" -> Form nhập đơn hàng hiển thị.

Bước 2: Tải file excel lên. Lưu ý file excel bạn tải lên phải đúng chuẩn theo file mẫu mà hệ thống cung cấp. Bạn có thể tải file mẫu về để tham khảo nhé.

Bước 3: Có thể chọn nguồn đơn hàng hoặc để trống

Bước 4: Có thể chọn gắn thẻ hoặc để trống

Bước 5: Tích vào checkbox miễn phí ship nếu muốn miễn phí ship cho khách hàng

Bước 6: Click "Tải lên.

*** Lưu ý: Ngày tạo đơn: Nếu bạn muốn import đơn hàng theo ngày tạo khác ngày hiện tại thì bạn có thể thêm cột Ngày tạo vào file excel import đơn hàng và nhập dữ liệu ngày tạo đơn vào đó, Hệ thống sẽ tự động lấy ngày tạo đơn theo ngày tạo trong file excel. Lưu ý cột ngày tạo đơn phải nhập có định dạng dd-MM-yyyy. Ví dụ : 22-11-2022.

*** Lưu ý:

 • Khi thêm đơn hàng bằng file excel đơn hàng, thì nobi mặc định đơn hàng đó là đơn tự vận chuyển, và nếu người dùng muốn cập nhật hãng vận chuyển thì sau khi up file excel đơn hàng lên có thể vào mục cập nhật hãng vận chuyển để cập nhật vận chuyển cho các đơn hàng đó.

 • Khách hàng trong đơn sẽ tự động gán KH theo các tiêu chí (SĐT, Có tên trùng với tên Facebook đã tương tác với Fanpage trong 72h). Nếu có nhiều hơn 1 KH cùng tên tương tác trong 72h đơn sẽ bị bỏ qua. Nếu không có điều kiện nào thoả mãn 2 điều kiện trên sẽ tự thêm mới KH.

3. Cập nhật đơn hàng

Sau khi nhập đơn hàng vào hệ thống, Nobi hỗ trợ bạn tính năng cập nhật đơn hàng. Theo đó bạn có thể chỉnh sửa các thông tin đơn hàng. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Tại giao diện danh sách đơn hàng, click vào 3 chấm bên phải đơn hàng

Bước 2: Click "Sửa" -> Form cập nhật đơn hàng hiển thị

Bước 3: Nhập thông tin đơn hàng cần chỉnh sửa

Bước 4: Click "Cập nhật" để hoàn thành.

4. Xóa đơn hàng

Trong trường hợp muốn xóa đơn hàng đã nhập vào hệ thống, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:‌

Bước 1: Tại giao diện danh sách đơn hàng, click vào 3 chấm bên phải đơn hàng‌

Bước 2: Click "Xóa"‌

Bước 3: Click "Đồng ý"

5. Hủy đơn hàng

Để hủy đơn hàng, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tại giao diện danh sách đơn hàng, click vào 3 chấm bên phải đơn hàng‌

Bước 2: Click "hủy đơn"

6. Nhân bản đơn

Để nhân bản đơn hàng, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tại giao diện danh sách đơn hàng, click vào 3 chấm bên phải đơn hàng‌

Bước 2: Click "nhân bản đơn"

7. Xuất đơn hàng thành file excel

Nobi Pro hỗ trợ bạn tính năng xuất đơn hàng ra file excel. Để xuất file đơn hàng, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tại giao diện danh sách đơn hàng, chọn đơn hàng cần xuất file

Bước 2: Click "Thao tác"

Bước 3: Chọn hình thức xuất excel

Bước 4: Cửa sổ lưu file mở ra, chọn folder lưu file -> Click "Save"

8. Gửi đơn hàng sang đơn vị vận chuyển

Hệ thống Nobi Pro hỗ trợ bạn gửi đồng loạt nhiều đơn hàng sang đơn vị vận chuyển. Các bước được thực hiện như sau:

Bước 1: Tại giao diện danh sách đơn hàng, chọn các đơn hàng cần gửi sang đơn vị vận chuyển bằng cách tích vào checkbox trước mỗi đơn hàng.

Bước 2: Click "Thao tác"

Bước 3: Click "Gửi các đơn đã chọn sang đơn vị vận chuyển"

Ngoài ra bạn cũng có thể gửi trực tiếp đơn lên hãng vận chuyển khi thêm mới đơn hàng: Nhấn vào "Thêm mới đơn hàng" sau khi nhập đầy đủ thông tin lên đơn cho khách hàng bạn check vào box "Gửi hãng vận chuyển sau khi lưu" thì sau khi lưu, đơn hàng sẽ tự động gửi lên hãng vận chuyển.

*** Lưu ý:

 • Hãng vận chuyển cập nhật khi lên đơn gửi sang hãng vận chuyển phải có địa chỉ cấp 4, nên khi lên đơn phải chọn đại chỉ cấp 4 tương ứng với địa chỉ khách hàng

 • Trường hợp bên hãng vận chuyển cập nhật lại phí COD thì nobi sẽ lưu thông tin cập nhật đó ở trường Điều chỉnh COD ở chi tiết đơn hàng

 • Đơn hàng sau khi gửi sang hãng vận chuyển thì trạng thái đơn hàng sẽ tự động cập nhật theo trạng thái đơn hàng bên web hãng vận chuyển.

 • Sau khi gửi đơn sang hãng vận chuyển thì thông tin chỉnh sửa COD, thông tin khách hàng sẽ không được cập nhật qua hãng vận chuyển nữa.

 • Thông tin cập nhật sửa đổi bên hãng vận chuyển sẽ không được cập nhật lại Nobi Pro ngoại trừ Tiền ship, COD, trạng thái đơn hàng.

9. Cập nhật thông tin đơn vị vận chuyển

Chức năng này giúp người dùng cập nhật đơn vị vận chuyển hàng loạt đơn hàng cùng 1 lúc. Những đơn gửi lên hãng vận chuyển rồi sẽ không cập nhật được hãng vận chuyển nữa.

Bước 1: Chọn đơn hàng cần cập nhật bằng cách tích vào checkbox trước đơn hàng

Bước 2: Click "Thao tác"

Bước 3: Click "Cập nhật thông tin vận chuyển các đơn đã chọn"

Giao diện sẽ hiển thị thông tin các hãng vận chuyển, phí ship cho từng đơn hàng, Click chọn thông tin vận chuyển tương ứng

--> Nhấn Cập nhật để cập nhật hãng vận chuyển cho các đơn hàng được chọn.

--> Nhấn Cập nhật và gửi ngay để cập nhật hãng vận chuyển và gửi các đơn được chọn đó qua hãng vận chuyển luôn.

10. In bill đơn hàng

Đây là tính năng Nobi hỗ trợ bạn in danh sách các đơn hàng. Để in danh sách đơn hàng, bạn vui lòng thực hiện theo các bước hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn đơn hàng cần in bằng cách tích vào checkbox trước đơn hàng

Bước 2: Click "Thao tác"

Bước 3: Chọn hình thức in

*** Lưu ý:

 • Những đơn hàng đã chọn hãng vận chuyển thì đơn đó phải gửi đơn sang hãng vận chuyển thì mới có thể in đơn được.

 • In đơn A6, A5, A4, In nhiệt khổ giấy 100mm trở xuống hiện tại mẫu in ấn đang là mẫu mặc định hãng vận chuyển nên không thể chỉnh sửa. Nếu người dùng muốn chỉnh sửa mẫu hóa đơn mong muốn để in kèm theo có thể Tạo mẫu in ấn tùy chỉnh để in.

11. Chuyển trạng thái đơn hàng

Từ khi lên đơn đến lúc giao hàng thành công, đơn hàng sẽ có rất nhiều trạng thái. Do đó, bạn cần chuyển đổi trạng thái tùy vào từng giai đoạn để dễ dàng kiểm soát tình trạng đơn hàng. Các bước đổi trạng thái đơn hàng được thực hiện như sau:

Bước 1: Chọn đơn hàng muốn chuyển trạng thái bằng cách tích vào checkbox trước đơn hàng.

Bước 2: Click "Đổi trạng thái"

Bước 3: Chọn trạng thái bạn muốn chuyển

Bước 4: Click "Lưu"

** Một số lưu ý:

Trạng thái đơn được phép sửa:

 • Trạng thái đơn: Mới, chờ xác nhận, hết hàng, chuyển kho, đang xác nhận, đang đóng gói, chờ lấy hàng, đã lấy hàng, đang giao hàng, delay hàng, đã giao hàng,…..

 • Trạng thái ship: mới, chờ lấy hàng, đang lấy hàng, không lấy được hàng

Trạng thái đơn hàng được phép hủy:

 • Trạng thái đơn: Ngoại trừ các trạng thái: khách hủy, người bán hủy, thành công, đang chuyển hoàn, đã chuyển hoàn, đã xác nhận chuyển hoàn

 • Trạng thái ship: Ngoại trừ các trạng thái: đang chuyển, đã chuyển, delay chuyển, chờ hoàn thành, hoàn thành, chuyển hoàn, đã chuyển hoàn.

12. Gắn thẻ đơn hàng

Trước khi thực hiện gắn thẻ đơn hàng, bạn cần đảm bảo đã tạo các thẻ đơn hàng cần gắn. Xem hướng dẫn tạo thẻ đơn hàng: TẠI ĐÂY

Có 2 cách gắn thẻ đơn hàng.

Cách 1: Gắn thẻ nhiều đơn hàng cùng lúc

Bước 1: Tại giao diện danh sách đơn hàng, chọn các đơn hàng cần gắn thẻ bằng cách tích vào checkbox trước đơn hàng.

Bước 2: Click "Gắn thẻ"

Bước 3: Click vào thẻ cần gắn

Cách 2: Gắn thẻ từng đơn hàng

Bước 1: Tại giao diện danh sách đơn hàng, Click vào (+) phía bên phải đơn hàng

Bước 2: Chọn thẻ cần gắn.

13. Lọc đơn hàng

Tại giao diện hiển thị danh sách đơn hàng chắc các bạn đã thấy, hệ thống tích hợp bộ lọc thông minh, cho phép lọc các đơn hàng thỏa mãn các điều kiện trong bộ lọc.

(1) Lọc theo thời gian lên đơn hàng

(2) Lọc theo người bán

(3) Tìm kiếm theo tên, số điện thoại của khách hàng

(4) Tìm kiếm đơn hàng theo sản phẩm

(5) Tìm kiếm đơn hàng theo mã vận đơn, mã đơn hàng

(6) Lọc đơn hàng theo mã vận chuyển

(7) Lọc đơn hàng theo Fanpage

(8) Lọc đơn hàng theo trạng thái đơn

(9) Lọc đơn hàng theo trạng thái in (đã in đơn hoặc chưa in đơn)

(10) Lọc đơn hàng theo thẻ đơn hàng

(11) Lọc đơn hàng theo UTM từ form ladipage

(12) Bộ lọc nâng cao

14. Xử lý hàng hoàn

Xử lý hàng hoàn là một trong những vấn đề khiến các nhà KDOL đau đầu. Liệu đơn hàng hoàn về, sản phẩm sẽ lưu ở đâu để dễ dàng quản lý. Đừng quá lo lắng, với tính năng xử lý hàng hoàn, Nobi Pro sẽ giúp bạn quản lý được lượng tồn kho một cách chính xác.

Tại danh sách đơn hàng, bạn sẽ thấy các đơn hàng có trạng thái "Đã chuyển hoàn" . Hoặc bạn vào tab hàng hoàn, tại đây sẽ hiển thị danh sách các đơ hàng hoàn đã xử lý và chưa xử lý.

Bước 1: Click button "Xử lý" bên phải đơn hàng có trạng thái "đã chuyển hoàn" -> Form xử lý hiển thị

Bước 2: Nhập lý do hoàn

Bước 3: Click "Xác nhận"

Ngoài ra bạn cũng có xử lý nhiều đơn hoàn cũng một lúc theo các thao tác sau:

Bước 1: Chọn các đơn hàng trạng thái "Đã chuyển hoàn"

Bước 2: Click button "Xử lý hoàn" -> Form xử lý hiển thị

Bước 3: Nhập lý do hoàn

Bước 4: Click "Xác nhận"

**Lưu ý: Bạn có thể thiết lập xử lý hoàn bằng tay hoặc tự động các đơn hoàn bằng cách: Vào Thiết lập -> Thiết lập -> Cài đặt chung -> Tab bán hàng.

15. Bàn giao Đơn vị vận chuyển

Để giúp các nhà kinh doanh online có thể kiểm soát chính xác số lượng đơn hàng khi ra khỏi kho, tránh thất thoát hàng hóa sau khi bàn giao cho đơn vị vận chuyển, quản lý chặt chẽ số lượng hàng hóa, giảm thiểu tình trạng thất lạc, mất hàng, Nobi Pos đã cho ra mắt tính năng BÀN GIAO CHO ĐƠN VỊ VẬN CHUYỂN.

Tại màn hình quản lý đơn hàng Nobi Pos -> Click vào nút THAO TÁC -> Hiển thị ra Bàn giao DVVC.

Sau khi click vào Bàn giao DVVC, màn hình sẽ hiển thị như hình dưới.

(1). Nhập mã tracking hoặc quét mã barcode bằng máy đọc mã vạch. Đơn hàng sẽ chuyển qua trạng thái "Xác nhận bàn giao"

(2). Hiển thị 3 file excel được xuất gần nhất. Ngoài ra, có thể truy cập vào phần Mở rộng >> Biên bản bàn giao ĐVVC >> Nobi Pos để xem tất cả các phiếu xuất bàn giao đã xuất trước đó.

(3). Xuất file excel để lưu lại thông tin

(4). In phiếu bàn giao trực tiếp. Mỗi đơn vị vận chuyển thì in trên mỗi phiếu khác nhau.

16. Xử lý đơn hoàn 1 phần

Xử lý hoàn 1 phần là tính năng cho phép các nhà bán hàng có thể chủ động cập nhật chính xác số lượng hàng hóa hoàn về, số tiền COD thu được trong trường hợp đơn hàng đổi/trả một phần sản phẩm.

Tính năng xử lý hoàn 1 phần cho phép thao tác xử lý hoàn 1 đơn hoặc nhiều đơn hàng cùng lúc. Các bước thao tác như sau:

 • Tích chọn đơn hàng cần xử lý hoàn 1 phần.

 • Chọn vào "Xử lý hoàn 1 phần"

Giao diện cập nhật thông tin hiển thị. Bạn cần nhập các thông tin:

 • Phí hoàn: Phí hoàn của đơn hàng

 • Lý do hoàn: Khách hoàn hàng vì lý do gì

 • COD: Số tiền COD cuối cùng thu được từ khách hàng

 • Số lượng hoàn tồn: Số lượng sản phẩm hoàn về

 • Số lượng xuất hủy: Số lượng sản phẩm hoàn về nhưng bị xuất hủy (Có thể do hư hỏng)

****Lưu ý:

 • Đơn hàng ở trạng thái Đang chuyển hoàn, Đã chuyển hoàn mới được xử lý hoàn 1 phần.

 • Số lượng hoàn tồn/Số lượng sản phẩm xuất hủy không vượt quá số lượng sản phẩm khách nhận.

 • Đơn hàng xử lý hoàn 1 phần xong sẽ có trạng thái Đã đối soát hoàn, không thể chỉnh sửa, thay đổi.

Last updated