Quản lý lead

Hiển thị tất cả lead đăng ký từ Form Option, đăng ký từ ladi page có liên kết với form options, lead thêm mới và lead nhập từ file.

Với một lượng lớn người dùng quan tâm đến các sản phẩm, dịch vụ của cửa hàng bạn, làm thế nào để bạn có thể biết được lead đó đổ về từ nguồn nào? Làm thế nào để phân chia lead cho nhân viên một cách hợp lý? Làm thế nào để quản lý lead khi bạn có 1 file data lead? Tất cả những vấn đề này sẽ trở nên dễ dàng hơn với tính năng quản lý lead của phần mềm Nobi Pro . Liệu bạn có tin?

Trước tiên bạn cần vào mục Nobi Sales -> Quản lý lead để hiển thị danh sách lead.

1. Cấu hình chia lead

Tại giao diện danh sách lead, bạn nhấn vào "Cấu hình" -> Form cấu hình chia lead hiển thị.

1.1 Không chia lead

Nếu cấu hình không chia lead, mọi telesale đều có thể nhìn thấy lead.

1.2 Tự nhận lead

(1) Số lead tối đa có thể nhận: Là số lead người dùng tự nhận ở danh sách lead.

(2) Giới hạn có thể nhận lead: Là giới hạn mà người dùng có thể nhận lead

  • Đã thực hiện 1 nhiệm vụ bất kỳ: Khi nhận lead xong, telesale xử lý chọn 1 kết quả bất kỳ cho lead đó thì telesale đó được nhận thêm 1 lead mới.

  • Đã từng chốt đơn hoặc thất bại: Khi nhận lead xong, telesale xử lý lead nếu lead được chọn 1 kết quả tương ứng với trạng thái Thành công hoặc Thất bại thì telesale đó mới nhận được thêm 1 lead mới nữa.

(3) Tự động thu hồi sau...phút: Nếu sau khi nhận lead..... phút, người dùng không thực hiện nhiệm vụ, lead sẽ tự động thu hồi.

(4) Chỉ chia lead về từ: Người dùng sẽ chỉ được nhận lead về từ thời gian thiết lập đó.

*** Lưu ý: Trường hợp nếu không nhập mục (4) thì hệ thống mặc định chỉ chia lead cho những lead về 3 ngày gần nhất, những lead về trước 3 ngày sẽ không được chia lead nữa.

1.3 ON tự động chia lead

(1) Giờ nhận lead: Người dùng sẽ chọn giờ phân công lead cho nhân viên

(2) Nhân viên: Người sẽ được phân công cho các lead đó

** Lưu ý: Những giờ không được chọn, lead sẽ không được giao cho bất cứ nhân viên nào.

(3) Để thêm thiết lập, nhấn vào (+)

1.4 ON ưu tiên chia lead

(1) Loại ưu tiên: Chọn chiến dịch ưu tiên

(2) Giá trị: Giá trị tương ứng với chiến dịch ưu tiên

(3) Thời gian: Người dùng chọn thời gian chia lead (có 2 loại mặc định: Theo giờ và theo ngày)

(4) Giá trị: Chọn giá trị tương ứng với thời gian chia lead

(5) Ưu tiên cho: Người dùng chọn nhân viên ưu tiên nhận lead (Có 2 kiểu mặc định: Theo nhân viên và theo phòng ban)

(6) Giá trị: Chọn giá trị tương ứng với giá trị ưu tiên.

Sau khi đã thiết lập cấu hình chia lead xong, bạn hãy bấm "Lưu" để lưu cấu hình trên nhé.

Vậy sau khi thiết lập rồi lead sẽ đổ về đâu? Lúc này bạn hãy chuyển qua Telesale để trải nghiệm nhé.

*** Lưu ý: Theo tiêu đề ưu tiên chứ không phải mặc định, nên khi chiến dịch A được ưu tiên chia cho nhân viên A thì không phải luôn luôn mặc định nhân viên A sẽ nhận được hết lead của chiến dịch A đó. Trường hợp các bạn trong ca đang không có lead để nhận, nhưng nhân viên A đã nhận đủ lead để xử lý, chiến dịch A còn nhiều lead chưa có người phụ trách để xử lý, thì nhân viên trong ca cũng có thể nhận lead của chiến dịch A để xử lý.

2. Thêm lead

Nếu bạn muốn thêm lead mới vào danh sách lead, hãy thực hiện theo các bước sau:

Tại giao diện quản lý lead, nhấn Thêm lead -> Form thêm lead hiển thị.

Bước 1: Nhập đầy đủ thông tin các trường trong form. Yêu cầu đảm bảo nhập đầy đủ các trường bắt buộc (là những trường có dấu hoa thị)

Bước 2: Nhấn Thêm mới để hoàn thành việc thêm mới lead

Lưu ý: Chỉ được thêm Lead cho chiến dịch thuộc chi nhánh hiện tại

3. Nhập từ file excel

Để các thông tin lead được nhập vào hệ thống đầy đủ, chính xác, bạn cần upload file lead đúng theo các trường mà file mẫu hệ thống cung cấp. Bạn cần nhấn vào "Tải file mẫu" để tải mẫu về.

(1) Tại giao diện quản lý lead, nhấn Nhập file

(2) Upload file lead (Cần đảm bảo file excel đùng theo file mẫu)

(3) Chọn chiến dịch upload lead ( chỉ được chọn chiến dịch của chi nhánh hiện tại)

(4) Nhấn "Tải lên"

** Lưu ý: Lead upload từ file sẽ tự động lọc lead trùng sđt và email. Trường hợp người dùng muốn thay đổi thêm bớt các cột trong file excel thì xem hướng dẫn thêm bớt trường dữ liệu

TẠI ĐÂY

4. Xóa lead

Có 2 cách để xóa lead. Tuy nhiên cần lưu ý, nếu lead bị xóa, khách hàng tương ứng với lead ở chức năng khách hàng cũng sẽ bị xóa.

Cách 1: Nhấn vào icon 3 chấm ở phía bên phải lead -> Xóa -> Đồng ý

Cách 2: Tích vào checkbox trước các lead -> Chọn hộp "Thao tác" -> Xóa-> Đồng ý

5. Chuyển người phụ trách lead

Ngoài các chức năng cấu hình, thêm lead, xóa lead thì Nobi Pro còn hỗ trợ bạn tính năng chuyển người phụ trách lead.

(1) Tích vào checkbox lead

(2) Nhấn vào hộp "Thao tác"

(3) Chọn "Chuyển người phụ trách"

(4) Form chuyển người quản lý hiển thị -> Chọn người bạn muốn phụ trách lead (Nếu để trống, có nghĩa bạn đã xóa người phụ trách lead)

(5) Nhấn "Cập nhật" để hoàn tất chuyển người phụ trách

6. Gắn thẻ

Chức năng gắn thẻ này cho phép người dùng có thể gắn thẻ hàng loạt lead cho thẻ nào đó của những lead cùng nhóm đối tượng.

Các bước thực hiện:

(1) Tích chọn danh sách các lead cùng nhóm đối tượng cần gắn thẻ.

(2) Chọn button Gắn thẻ.

(3) Chọn thẻ mong muốn để gắn thẻ cho danh sách lead đó

7. Xem lead trùng

Chức năng xem lead trùng cho phép người quản lý lead xem danh sách lead trùng trong khoảng thời gian lọc. Những lead trùng là những lead trùng số điện thoại.

Ở view xem lead trùng này khi click vào dấu hỏi (?) sẽ hiển thị danh sách các lead có trùng số điện thoại với lead hiện tại đó.

8. Bộ lọc nâng cao

Ở view bộ lọc nâng cao cho phép người quản lý lọc tìm kiếm lead theo nhóm khách hàng, các UTM liên quan của chiến dịch, Tỉnh/Thành phố, quận/huyện, phường xã liên quan, và có thể lọc theo người tạo lead.

Sau khi lọc các bộ lọc nâng cao xong nếu mình muốn những lần sau cũng có thể xem được view theo bộ lọc đó thì nhấn mục số 2 Lưu bộ lọc để có thể lưu lại cho những lần sau.

Last updated