Đối soát hàng hoàn

Tại đây, bạn có thể kiểm tra các đơn hàng hoàn để biết đơn hàng nào đối soát đủ hàng, đơn nào đối soát thiếu hàng để làm việc với các đơn vị giao hàng.

Tại trang quản trị Nobi Pro bạn vào mục Nobi Tik -> Đối soát hàng hoàn. Màn hình sẽ hiển thị như hình dưới.

****Lưu ý:

  • Đơn hàng hoàn về, nếu xử lý hoàn tồn về kho đủ số lượng, đơn sẽ tự động nhảy sang tab Đã đối soát đủ.

  • Đơn hàng hoàn về, nếu xử lý hoàn, nhập vào số lượng thiếu hàng, đơn sẽ tự động nhảy sang tab Đối soát thiếu hàng.

Last updated