Email tự động

Nobi Pro hỗ trợ tính năng quản lý email tự động. Đây là các chiến dịch được sinh ra hi bạn thực thi quy trình MKT tự động liên quan đến tác vụ Email.

1. Danh sách Email tự động

Tại đây sẽ hiển thị tất cả những chiến dịch đã được thực thi từ quy trình Marketing tự động liên quan đến tác vụ gửi Email.

  • Hướng dẫn thiết lập quy trình MKT tự động: TẠI ĐÂY

2. Chi tiết chiến dịch

Tại giao diện danh sách chiến dịch Email tự động, để xem chi tiết chiến dịch, bạn hãy Click vào chiến dịch muốn hiển thị -> Chi tiết chiến dịch hiện ra.

3. Xóa chiến dịch Email tự động

Tại giao diện danh sách chiến dịch Email tự động, để xóa chiến dịch, bạn vui lòng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Click dấu 3 chấm bên phải chiến dịch Email tự động

Bước 2: Click "Xóa"

Bước 3: Click "Đồng ý"

Nếu hủy, Click bước 4.

Last updated