Zalo Marketing

Thu thập, quản lý thông tin người dùng quan tâm đến Zalo OA bạn đang quản lý, kết nối với hệ thống Nobi Pro. Thông qua các chiến dịch được thiết lập, hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn thông báo, CSKH.

Last updated