Chi nhánh

Nobi Pro hỗ trợ các nhà KDOL tính năng thiết lập và quản lý dữ liệu trên nhiều chi nhánh của một hệ thống. Các tài khoản người dùng được phân quyền trên chi nhánh nào thì chỉ được thấy ở chi nhánh đó.

Đối với nhiều nhà KDOL, một hệ thống sẽ có nhiều chi nhánh. Nhằm hỗ trợ các nhà KKDOL dễ dàng quản lý khách hàng, đơn hàng, tồn kho báo cáo hay các dữ liệu của từng chi nhánh, Nobi Pro cung cấp tính năng thiết lập và quản lý chi nhánh.

Để khám phá tính năng này, tại trang quản trị Nobi Pro, bạn vào Thiết lập -> Thiết lập -> Chi nhánh. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

1. Thêm mới chi nhánh

Tại giao diện quản lý chi nhánh, để thêm mới chi nhánh, bạn vui lòng thực hiện theo các thao tác sau:

Bước 1: Click "Thêm chi nhánh" -> Form thêm chi nhánh hiển thị

Bước 2: Nhập thông tin vào form, bao gồm:

  • Tên chi nhánh (bắt buộc)

  • Người đại diện (Bắt buộc)

  • Số điện thoại (Bắt buộc)

  • Mô tả chi nhánh

  • Dư nợ

*** Lưu ý: thông tin người đại diện, số điện thoại chi nhánh là thông tin gửi sang hãng vận chuyển và là thông tin số điện thoại hãng vận chuyển liên hệ để lấy, trả hàng.

Bước 3: Click "Thêm mới"

2. Cập nhật chi nhánh

Tại giao diện quản lý chi nhánh lúc này đã hiển thị danh sách chi nhánh. Để cập nhật chi nhánh, bạn vui lòng thực hiện theo các bước:

Bước 1: Click dấu 3 chấm bên phải chi nhánh

Bước 2: Click "Sửa" -> Form cập nhật hiển thị

Bước 3: Nhập thông tin cần cập nhật

Bước 4: Click "Cập nhật"

3. Xóa chi nhánh

Tại giao diện quản lý chi nhánh lúc này đã hiển thị danh sách chi nhánh. Để xóa chi nhánh, bạn vui lòng thực hiện theo các bước:

Bước 1: Click dấu 3 chấm bên phải chi nhánh

Bước 2: Click "Xóa"

Bước 3: Click "Đồng ý"

Last updated