Nobi Mess Version 1.0

Tính năng ra mắt với mong muốn có thể đáp ứng việc gửi chiến dịch cho khách hàng ngoài khung giờ 24h, gửi hàng loạt tránh trường hợp chặn từ facebook

1. Hướng dẫn khách cài gói extension

Cách 1: Người dùng vào giỏ hàng của trình duyệt để tại xuống. Các bước thực hiện như sau: Bước 1: Người dùng di chuyển đến giỏ hàng của trình duyệt Bước 2: Tìm kiếm tên ứng dụng "Nobi Mess" => ứng dụng xuất hiện Bước 3: Thêm ứng dụng vào giỏ hàng. Hoàn thành việc cài gói extension Video hướng dẫn dưới đây.

Cách 2:

Link tải extension: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1KS7b7pMtBQ9_xwnXRh-0zBWadeTCbfTj​‌

Người dùng làm như video dưới đây

2. Hướng dẫn cách đồng bộ UID

Tính năng này chỉ thực thi khi người dùng nhấn đồng bộ có vai trò BTV hoặc admintrator trên page được đồng bộ.

Bước 1: Người dùng kết nối fanpage vào hệ thống, tiến hành thực hiện các bước 1->2->3 như hình trên. Sau khi kết nối thành công thì thực hiện Bước 2

Bước 2: Nhấn vào :: chọn xem danh sách người dùng tương tác sau đó, lưu danh sách kèm lịch sử tương tác khách hàng vào hệ thống. Sau khi đồng bộ xong toàn bộ khách hàng của Page thì tiếp tục đến Bước 3

Bước 3: Nhấn vào ::của page muốn đồng bộ UID sau đó chọn tính năng "Đồng bộ UID khách hàng cũ" như hình trên view đồng bộ hiển thị. Lưu ý: Chỉ đồng bộ khách hàng cũ trước khi sử dụng tính năng nobi mess, còn từ khi sử dụng thì hệ thống đã tự động lấy UID của khách rồi nên không cần đồng bộ nữa.

Bước 4: Nhấn vào "Đồng bộ" để đồng bộ UID khách hàng. Màn hình đồng bộ hiển thị như hình dưới:

Lưu ý: Trong quá trình đồng bộ UID khách hàng không được đóng cửa sổ đồng bộ khách hàng, nếu người dùng đóng thì quá trình đồng bộ phải chạy lại từ đầu Dưới đây là màn hình hoàn thành quá trình đồng bộ.

3. Hướng dẫn cách lên chiến dịch

Lưu ý: Nội dung chiến dịch phải theo mẫu quy định (vd: Như mẫu có sẵn). Người dùng phải đặt nội dung trong dấu ( nội dung ), nếu muốn khách hàng nhận nội dung phong phú hơn thì đặt ngăn nhau bằng dấu |, thì nội dung gửi đi sẽ được xáo trộn với nhau, nhưng vẫn chuẩn mực cấu trúc gồm các phần như người gửi biên soạn.

Tại chức năng Nobi Mess, người dùng chuyển đến tab "Chiến dịch FB", sau đó nhấn vào "Thêm mới chiến dịch". view thêm mới hiển thị như sau:

Người dùng nhấn chọn option "Facebook 24h" để thêm mới chiến dịch trong vòng 24h. Người dùng nhấn chọn option "Nobi Mess" để thực hiện tính năng gửi chiến dịch bằng extension. Một số chú thích khi thêm chiến dịch (1) Khung giờ gửi: Là khung thời gian được gửi chiến dịch, nếu qua khỏi khung thời gian này, chiến dịch chưa hoàn thành thì sẽ tạm dừng tiến trình, người dùng có thể nhấn tiếp tục để thực hiện tiếp chiến dịch (2) Khoảng cách gửi (s): Là khoảng thời gian gửi tin nhắn giữa người này đến người kia (3) Người dùng nhấn vào tin nhắn mẫu để sao chép và dán tin nhắn vào phần viết nội dung chiến dịch, và yêu cầu cấu trúc gửi phải đúng như mẫu (4) Không nên mở nhiều tab "Chiến dịch FB" cùng 1 lúc.

4. Lưu ý trong quá trình chạy chiến dịch

(1) Sau khi nhấn gửi chiến dịch sẽ có thông báo như hình trên, người dùng nên chú ý đến thời gian chạy chiến dịch để mở tab này lên. Nếu đến thời gian gửi mà chưa mở chiến dịch hoặc máy này lên thì chiến dịch sẽ không được thực thi. (2) Người dùng có thể mở 1 tab khác để sử dụng hệ thống, tuy nhiên không được mở nhiều tab này cùng 1 lúc (3) Khi tiến trình đã bắt đầu thì người dùng có thể tạm dừng/ tiếp tục chiến dịch

Last updated