Báo cáo bán hàng

Nobi Pro cung cấp đến bạn báo cáo bán hàng giúp bạn dễ dàng quản lý, kiểm soát số lượng đơn, doanh số của một hoặc tất cả chi nhánh trong khoảng thời gian nhất định.... Từ đó đưa ra chiến lược bán hàng tốt nhất, tăng số lượng đơn hàng cho doanh nghiệp của mình.

Để xem báo cáo bán hàng, tại trang quản trị Nobi Pro, bạn vào Tổng quan -> Báo cáo sale -> Báo cáo bán hàng. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

(1) Doanh số = Tổng giá trị đơn hàng (Giá bán sp * SL)

(2) Doanh thu = Doanh số trừ các chiết khấu sản phẩm, đơn hàng, khuyến mãi + VAT

(3) Doanh thu 1 phần = Doanh số đơn hoàn 1 phần trừ các chiết khấu sản phẩm, đơn hàng, khuyến mãi + VAT

(4) Trả trước = Tổng tiền trả trước

(5) Số lượng đơn = Tổng lượng đơn mà nhân viên lên đơn

(6) Số sản phẩm = Tổng sản phẩm nhân viên bán được

(7) Doanh số trung bình ngày = Tổng doanh số/ tổng số ngày

(8) Doanh số trung bình đơn = Tổng doanh số/ tổng số lượng đơn

(9) Sản phẩm trung bình đơn = Tổng số lượng đơn/ tổng sản phẩm

Last updated