Kết nối Ladi Page

Đây là tính năng cho phép người dùng hệ thống kết nối Ladipage với Nobi Pro. Sau khi liên kết thành công, thông tin KH đăng ký từ Ladipage sẽ được cập nhật vào hệ thống Nobi Pro, thuận tiện quản lý.

Trước khi kết nối với Ladipage, bạn cần tạo 1 Form đăng ký khách hàng.

  • Xem hướng dẫn tạo Form đăng ký khách hàng: TẠI ĐÂY

Sau khi đã tạo thành công Form đăng ký khách hàng, bạn cần thực hiện các bước sau để kết nối với Ladipage

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống Ladipage

Bước 2: Tạo Landing page đăng ký thông tin

Bước 3: Liên kết Form đăng ký với Ladipage

Ở bước 1, bước 2 các bạn sẽ vào hệ thống Ladipage thiết lập giao diện phù hợp với mục đích sử dụng của mình nhé.

Dưới đây sẽ là hướng dẫn các bước liên kết Form đăng ký với Ladipage, cùng theo dõi ngay nào.

Bước 1: Tại giao diện đã tạo trên Ladipage, click "Lưu data"

Bước 2: Cấu hình form hiển thị -> Click "Thêm mới"

Bước 3: Quản lý cấu hình hiển thị, bạn thực hiện các bước sau

(3.1) Nhập tên cấu hình

(3.2) Chọn tài khoản liên kết

(3.3) Chọn tài khoản mặc định: API

Bước 4: Cấu hình tài khoản liên kết hiển thị -> Nhập thông tin bao gồm:

(4.1) Nhập tên lưu trữ

(4.2) Nhập API url (Vào form web đăng ký bạn đã tạo, click "nhận url" phía bên phải form, copy url và dán vào ô này)

(4.3) Chọn API content type: Application/json

(4.4) Tích vào checkbox "Gửi API qua Ladipage"

(4.5) Chuyển các trường bên trái sang ô "Nhập tên gửi API"

Sau khi hoàn thành các thao tác trên, click "Cập nhật"

Bước 5: Form quản lý cấu hình form hiển thị

(1) Click "Cập nhật"

(2) Thông báo hiển thị, Click "OK"

Bước 6: Quay lại phần giao diện cấu hình form ban đầu,

(1) Click "Làm mới" để cấu hình bạn vừa thiết lập hiển thị.

(2) Chọn cấu hình (Cấu hình vừa thiết lập sẽ hiển thị ở phía trên cùng)

(3) Click Cập nhật

Bước 7: Click "Xuất bản" để xuất bản trang -> Thông báo hiển thị -> Click "Tiếp tục.

Bước 8: Thông báo xuất bản thành công

(1) Bạn có thể xem trước trang

(2) Đóng kết nối.

Thực hiện theo các bước hướng dẫn trên là bạn đã liên kết thành công Form đăng ký với ladipage rồi nhé.

Last updated