Phiên bản 3.2.9

Feature

 1. Nobi Pos - Đơn hàng: Update tình năng tìm kiếm đơn hàng theo số điện thoại.

Hotfix:

 1. Nobi Sale: Lỗi không xem được danh sách lead nếu tài khoản không có quyền quản lí lead view telesale

 2. Nobi Product: Hiển thị sai sl tồn kho

 3. Nobi Product: Sản phẩm con vẫn có sản phẩm đang kinh doanh nhưng sp cha hiện ngừng kinh doanh

 4. Nobi Product: Màn sửa sản phẩm nhưng title đang là "Tên sản phẩm"

 5. Nobi Tik: Loading mãi khi in đơn hàng

 6. Nobi Tik: Doanh thu thực tế sai.

 7. Nobireport: Doanh số báo cáo của 1 nhân viên bán hàng sai

 8. Nobi Marketing: Gửi zalo ZNS lỗi-> Hiển thị OA mất kết nối khi hết hạn token

 9. NobiMess: Lỗi tự tạm dừng nobimess

 10. Nobichat: Lỗi không tạo đơn tự động

 11. Nobichat: Xử lý lỗi đồng bộ ảnh

 12. Thiết lập: Quyền chỉnh sửa kết quả nhiệm vụ ở lead mình phụ trách không hoạt động

 13. Nobi MKT: Bấm xem chiến dịch lỗi báo đỏ

 14. Cài đặt Nobi Chat: Fix lỗi hiển thị thứ tự cài đặt ưu tiên chia hội thoại

Last updated