Báo cáo đơn hàng

Hệ thống Nobi Pro cung cấp tính năng báo cáo đơn hàng linh hoạt giúp bạn dễ dàng tùy chỉnh các thông tin phù hợp với nhu cầu thống kê.

Tại trang quản trị Nobi Pro, để theo dõi báo cáo đơn hàng, bạn vào Tổng quan -> Báo cáo vận đơn -> Báo cáo đơn hàng.

Hệ thống Nobi Pro cung cấp đến bạn 7 mẫu báo cáo đơn hàng cơ bản trên hệ thống gồm:

  • Báo cáo đơn hàng theo thời gian

  • Báo cáo đơn hàng theo nhân viên

  • Báo cáo đơn hàng theo nhân viên xử lý

  • Báo cáo đơn hàng theo sản phẩm

  • Báo cáo đơn hàng Fanpage

  • Báo cáo đơn hàng theo vận chuyển

  • Báo cáo đơn hàng theo trạng thái đơn

1. Báo cáo đơn hàng theo thời gian

Báo cáo đơn hàng theo khoảng thời gian hiển thị tổng đơn hàng, số lượng sản phẩm bán ra, doanh thu trong ngày theo trạng thái của các đơn hàng qua đó có thể theo dõi biết được số lượng thành công, delay, thất bại trong ngày đó để có thể rà soát và theo dõi.

(1) Đơn mới: Là tổng đơn hàng mới theo điều kiện lọc

(2) Đơn đang xử lý: Là tổng các đơn ở tất cả trạng thái của tab Xác nhận, Đóng gói, Chờ thu gom bên đơn hàng.

(3) Đơn đang vận chuyển: Là tổng các đơn hàng ở tab Đang vận chuyển bên đơn hàng

(4) Đơn thành công: Là tổng số đơn hàng ở tab Đơn thành công.

(5) Đơn hủy: Là tổng số đơn hàng có trạng thái hủy bao gồm trạng thái khách hủy, người bán hủy, hãng vận chuyển hủy.

(6) Đơn hoàn: Là tổng số đơn hàng ở Tab Hàng hoàn bên đơn hàng

(7) Đơn thất bại: Là tổng số đơn hàng có trạng thái Thất bại.

(8) Tổng số đơn: Là tổng số đơn hàng ở tất cả các trạng thái theo điều kiện lọc.

(9) Doanh số: Số lượng * đơn giá ( không bao gồm đơn hoàn và chiết khấu)

(10) Doanh thu: Doanh số trừ chiết khấu sản phẩm, đơn hàng, khuyến mãi + VAT‌

2. Báo cáo đơn hàng theo nhân viên

Báo cáo đơn hàng theo nhân viên hiển thị tổng đơn hàng, số lượng sản phẩm bán ra, doanh thu trong ngày theo trạng thái của các đơn hàng qua đó có thể theo dõi biết được số lượng thành công, delay, thất bại của nhân viên đó trong khoảng thời gian lọc để có thể rà soát và theo dõi.

(1) Đơn mới: Là tổng đơn hàng mới theo điều kiện lọc

(2) Đơn đang xử lý: Là tổng các đơn ở tất cả trạng thái của tab Xác nhận (Trừ đơn mới), Đóng gói, Chờ thu gom bên đơn hàng.

(3) Đơn đang vận chuyển: Là tổng các đơn hàng ở tab Đang vận chuyển bên đơn hàng

(4) Đơn thành công: Là tổng số đơn hàng ở tab Đơn thành công.

(5) Đơn hủy: Là tổng số đơn hàng có trạng thái hủy bao gồm trạng thái khách hủy, người bán hủy, hãng vận chuyển hủy.

(6) Đơn hoàn: Là tổng số đơn hàng ở Tab Hàng hoàn bên đơn hàng

(7) Đơn thất bại: Là tổng số đơn hàng có trạng thái Thất bại.

(8) Tổng số đơn: Là tổng số đơn hàng ở tất cả các trạng thái theo điều kiện lọc.

(9) Doanh số: Số lượng * đơn giá ( không bao gồm đơn hoàn và chiết khấu)

(10) Doanh thu: Doanh số trừ chiết khấu sản phẩm, đơn hàng, khuyến mãi + VAT‌

3. Báo cáo đơn hàng theo nhân viên xử lý

Báo cáo đơn hàng theo nhân viên xử lý hiển thị tổng đơn hàng, số lượng sản phẩm bán ra, doanh thu trong ngày theo trạng thái của các đơn hàng theo nhân viên lên đơn(người bán) qua đó có thể theo dõi biết được số lượng các đơn ở các trạng thái đầu của nhân viên đó để có thể rà soát và theo dõi.

(1) Đơn mới: Là tổng đơn hàng mới theo điều kiện lọc

(2) Đơn đang xử lý: Là tổng các đơn ở tất cả trạng thái của tab Xác nhận, Đóng gói, Chờ thu gom bên đơn hàng.

(3) Đơn đang vận chuyển: Là tổng các đơn hàng ở tab Đang vận chuyển bên đơn hàng

(4) Đơn thành công: Là tổng số đơn hàng ở tab Đơn thành công.

(5) Đơn hủy: Là tổng số đơn hàng có trạng thái hủy bao gồm trạng thái khách hủy, người bán hủy, hãng vận chuyển hủy.

(6) Đơn hoàn: Là tổng số đơn hàng ở Tab Hàng hoàn bên đơn hàng

(7) Đơn thất bại: Là tổng số đơn hàng có trạng thái Thất bại.

(8) Tổng số đơn: Là tổng số đơn hàng ở tất cả các trạng thái theo điều kiện lọc.

(9) Doanh số: Số lượng * đơn giá ( không bao gồm đơn hoàn và chiết khấu)

(10) Doanh thu: Doanh số trừ chiết khấu sản phẩm, đơn hàng, khuyến mãi + VAT‌

4. Báo cáo đơn hàng theo sản phẩm

Báo cáo đơn hàng theo sản phẩm hiển thị thống kê tổng số đơn, số lượng sản phẩm, tỉ lệ tổng sản phẩm/tổng đơn hàng của sản phẩm đó theo trạng thái đơn hàng của thời gian lọc. Qua đó người quản lý có thể biết được sản phẩm nào đang được bán chạy nhất trong khoảng thời gian lọc đó.

(1) Đơn mới: Là tổng đơn hàng mới theo điều kiện lọc

(2) Đơn đang xử lý: Là tổng các đơn ở tất cả trạng thái của tab Xác nhận, Đóng gói, Chờ thu gom bên đơn hàng.

(3) Đơn đang vận chuyển: Là tổng các đơn hàng ở tab Đang vận chuyển bên đơn hàng

(4) Đơn thành công: Là tổng số đơn hàng ở tab Đơn thành công.

(5) Đơn hủy: Là tổng số đơn hàng có trạng thái hủy bao gồm trạng thái khách hủy, người bán hủy, hãng vận chuyển hủy.

(6) Đơn hoàn: Là tổng số đơn hàng ở Tab Hàng hoàn bên đơn hàng

(7) Đơn thất bại: Là tổng số đơn hàng có trạng thái Thất bại.

(8) Tổng số đơn: Là tổng số đơn hàng ở tất cả các trạng thái theo điều kiện lọc.

(9) Doanh số: Số lượng * đơn giá ( không bao gồm đơn hoàn và chiết khấu)

(10) Doanh thu: Doanh số trừ chiết khấu sản phẩm, đơn hàng, khuyến mãi + VAT‌

5. Báo cáo đơn hàng theo fanpage

Báo cáo đơn hàng theo fanpage thống kê tổng số đơn hàng, tổng số sản phẩm, doanh số, doanh thu theo trạng thái của các fanpage trên chi nhánh. Qua đó người quản lý có thể biết được Fanpage nào đang có nhiều đơn nhất, doanh thu cao nhất.

(1) Đơn mới: Là tổng đơn hàng mới theo điều kiện lọc

(2) Đơn đang xử lý: Là tổng các đơn ở tất cả trạng thái của tab Xác nhận, Đóng gói, Chờ thu gom bên đơn hàng.

(3) Đơn đang vận chuyển: Là tổng các đơn hàng ở tab Đang vận chuyển bên đơn hàng

(4) Đơn thành công: Là tổng số đơn hàng ở tab Đơn thành công.

(5) Đơn hủy: Là tổng số đơn hàng có trạng thái hủy bao gồm trạng thái khách hủy, người bán hủy, hãng vận chuyển hủy.

(6) Đơn hoàn: Là tổng số đơn hàng ở Tab Hàng hoàn bên đơn hàng

(7) Đơn thất bại: Là tổng số đơn hàng có trạng thái Thất bại.

(8) Tổng số đơn: Là tổng số đơn hàng ở tất cả các trạng thái theo điều kiện lọc.

(9) Doanh số: Số lượng * đơn giá ( không bao gồm đơn hoàn và chiết khấu)

(10) Doanh thu: Doanh số trừ chiết khấu sản phẩm, đơn hàng, khuyến mãi + VAT‌

6. Báo cáo đơn hàng theo đơn vị vận chuyển

Báo cáo đơn hàng theo đơn vị vận chuyển là báo cáo thống kê tổng số lượng đơn hàng, số lượng sản phẩm, doanh thu theo các trạng thái đơn hàng của từng hãng vận chuyển. Qua đó có thể biết được có bao nhiêu đơn mới, thành công, hoàn, hủy,... ở hãng vận chuyển nào để có phương án điều hướng.

(1) Đơn mới: Là tổng đơn hàng mới theo điều kiện lọc

(2) Đơn đang xử lý: Là tổng các đơn ở tất cả trạng thái của tab Xác nhận, Đóng gói, Chờ thu gom bên đơn hàng.

(3) Đơn đang vận chuyển: Là tổng các đơn hàng ở tab Đang vận chuyển bên đơn hàng

(4) Đơn thành công: Là tổng số đơn hàng ở tab Đơn thành công.

(5) Đơn hủy: Là tổng số đơn hàng có trạng thái hủy bao gồm trạng thái khách hủy, người bán hủy, hãng vận chuyển hủy.

(6) Đơn hoàn: Là tổng số đơn hàng ở Tab Hàng hoàn bên đơn hàng

(7) Đơn thất bại: Là tổng số đơn hàng có trạng thái Thất bại.

(8) Tổng số đơn: Là tổng số đơn hàng ở tất cả các trạng thái theo điều kiện lọc.

(9) Doanh số: Số lượng * đơn giá ( không bao gồm đơn hoàn và chiết khấu)

(10) Doanh thu: Doanh số trừ chiết khấu sản phẩm, đơn hàng, khuyến mãi + VAT‌

7. Báo cáo đơn hàng theo trạng thái đơn

Báo cáo đơn hàng theo trạng thái đơn là báo cáo hiển thị tổng số đơn hàng theo các trạng thái đơn

(1) Đơn mới: Là tổng đơn hàng mới theo điều kiện lọc

(2) Đơn đang xử lý: Là tổng các đơn ở tất cả trạng thái của tab Xác nhận, Đóng gói, Chờ thu gom bên đơn hàng.

(3) Đơn đang vận chuyển: Là tổng các đơn hàng ở tab Đang vận chuyển bên đơn hàng

(4) Đơn thành công: Là tổng số đơn hàng ở tab Đơn thành công.

(5) Đơn hủy: Là tổng số đơn hàng có trạng thái hủy bao gồm trạng thái khách hủy, người bán hủy, hãng vận chuyển hủy.

(6) Đơn hoàn: Là tổng số đơn hàng ở Tab Hàng hoàn bên đơn hàng

(7) Đơn thất bại: Là tổng số đơn hàng có trạng thái Thất bại.

(8) Tổng số đơn: Là tổng số đơn hàng ở tất cả các trạng thái theo điều kiện lọc.

(9) Doanh số: Số lượng * đơn giá ( không bao gồm đơn hoàn và chiết khấu)

(10) Doanh thu: Doanh số trừ chiết khấu sản phẩm, đơn hàng, khuyến mãi + VAT‌

Last updated