Extension Nobi Tik

Nobi Tiktok là tính năng được Nobi Pro phát triển, tích hợp vào hệ thống nhằm giúp các nhà KDOL có thể kết nối nhiều Tiktok shop vào hệ thống, dễ dàng quản lý sản phẩm, đơn hàng, đối soát thanh toán, đồng bộ khách hàng… Danh sách khách hàng sau khi đồng bộ vào Nobi Pro, có thể được sử dụng để thực hiện các chiến dịch Re-MKT một cách hiệu quả nhất.

Gần đây, các hãng vận chuyển như GHTK, Best Express có sự thay đổi. Tất cả các đơn hàng của người mua đều sẽ bị ẩn thông tin. Chính vì vậy khi đơn hàng được đồng bộ vào Nobi Pro sẽ không thể hiển thị đầy đủ thông tin khách hàng. Việc thông tin khách hàng bị ẩn sẽ làm gián đoạn, cản trở các tác vụ Re-MKT, chăm sóc khách hàng của các doanh nghiệp.

Hiểu được vấn đề mà khách hàng của Nobi Pro đang gặp phải, đội ngũ kỹ thuật viên đã phát triển một tiện ích giúp các doanh nghiệp có thể quét được thông tin khách hàng và lưu vào hệ thống, đó chính là Extension Nobi Tik.

Cùng tìm hiểu cách cài đặt và sử dụng Extension Nobi Tik nhé.

Last updated