Cài đặt SMTP

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) là giao thức chuẩn TCP/IP được dùng để truyền tải thư điện tử (e-mail) trên mạng internet.

Tại trang quản trị Nobi Pro , bạn vào Nobi Marketing -> Email Marketing -> Tab Cài đặt SMTP

Trước khi thêm cấu hình SMTP, bạn cần lấy các thông tin cấu hình SMTP. Vậy làm thế nào để có các thông tin đó. Đừng quá lo lắng, hãy thực hiện theo các hướng dẫn dưới đây nhé.

1. Lấy thông tin cấu hình SMTP

** Lưu ý: Dưới đây là hướng dẫn cấu hình SMTP cho những email có định dạng @gmail. Nếu bạn sử dụng emai có định dạng khác, vui lòng liên hệ nhà cung cấp để lấy thông tin cấu hình.

1. Truy cập đường link https://myaccount.google.com/ và đăng nhập vào tài khoản gmail của bạn.

2. Vào mục "Bảo mật"

3. Bật xác minh 2 bước (nếu trạng thái này đang tắt)

4. Lấy mật khẩu ứng dụng

5. Click vào ô "Chọn ứng dụng" -> "Chọn thiết bị" mà bạn muốn tạo mật khẩu ứng dụng

6. Cuối cùng bấm nút “Tạo“. Mật khẩu ứng dụng sẽ được hiển thị, người dùng tiến hành sao chép mật khẩu này lại.

Như vậy là bạn đã hoàn tất việc lấy thông tin cấu hình SMTP rồi nhé. Tiếp theo cùng thêm mới cấu hình nào!!!!

2. Thêm cấu hình

Bước 1: Click "Thêm cấu hình"

Bước 2: Form thêm cấu hình hiển thị. Điền thông tin vào Form để thêm cấu hình SMTP

(1) Máy chủ gửi thư: smtp.gmail.com (2) Tài khoản đăng nhập: Tên gmail của bạn (example@gmail.com) (3) Mật khẩu: Mật khẩu ứng dụng gmail bạn vừa sao chép ở mục (7) của Bước 1 (4) Tên người gửi: Nhập tên người dùng muốn đặt để gửi thư đi (5) Địa chỉ email: Nhập gmail của bạn (6) Cổng thư gửi: 587 (7) Bảo mật SSL: on (8) Chia sẽ cho tất cả người dùng: Nhấn "On" nếu muốn chia sẽ cho tất cả người dùng nhìn thấy, ngược lại "Off" nếu không muốn

Bước 3: Click "Thêm mới"

3. Cập nhật cấu hình

Tại giao diện danh sách cấu hình, để cập nhật cấu hình, vui lòng thực hiện theo các bước:

(1) Click vào 3 chấm bên phải cấu hình

(2) Click "Sửa"

(3) Nhập thông tin cần sửa

(4) Click "Cập nhật"

4. Xóa cấu hình

Tại giao diện danh sách cấu hình, để xóa cấu hình, vui lòng thực hiện theo các bước:

(1) Click vào 3 chấm bên phải cấu hình

(2) Click "Xóa"

(3) Click "Đồng ý"

Last updated