Báo cáo kênh quảng cáo

Báo cáo kênh quảng cáo giúp bạn thống kê và nắm được kênh quảng cáo nào tạo ra được bao nhiêu đơn hàng trong khoảng thời gian bạn muốn hiển thị. Từ đó biết được kênh quảng cáo nào mang lại hiệu quả và kênh nào không mang lại hiệu quả để đưa ra chiến lược phù hợp cho từng kênh.

Để xem báo cáo kênh quảng cáo, tại trang quản trị Nobi Pro, bạn vào Tổng quan -> Báo cáo Marketing -> Báo cáo kênh QC. Giao diện sẽ hiển thị như sau:

Last updated