Phiên bản 2.2.9

Feature

 1. Nobi MKT - Email MKT : Triển khai Email Builder

 2. Nobi MKT : Bổ sung thao tác tái kích hoạt gửi tin nhắn lỗi Email, SMS MKT, Facebook MKT, Nobi Mess

Hotfix

 1. Nobi Tik : BC trạng thái đơn: Đơn xác nhận bàn giao không thống kê vào trạng thái Đóng gói

 2. Nobi Tik : Báo cáo đơn hàng: Column chart thống kê sai số đơn ĐÓNG GÓI

 3. Nobi Tik : Báo cáo đơn hàng: Column chart sai giá trị trung bình đơn

 4. Báo cáo doanh thu: Time hiển thị invalid date

 5. View trang chủ lỗi hiển thị ngày tháng

 6. Báo cáo Nobi Chat - Thẻ hội thoại: Lỗi hiển thị thống kê chi tiết

 7. Báo cáo tổng quan - Doanh thu theo SP: Lỗi doanh thu khi xử lý đơn hoàn 1 phần -> Hoàn về hết + có nhập COD

 8. Báo cáo tổng quan - Doanh thu theo SP: Lỗi doanh thu khi xử lý đơn hoàn 1 phần không nhập COD

 9. Báo cáo tổng quan - Doanh thu theo SP: Lỗi doanh thu khi xử lý đơn hoàn 1 phần SP + Có nhập COD

 10. BC Vận chuyển: Đơn hàng hủy vẫn thống kê các loại phí

 11. Nobi Pos : Hủy đơn vnpost lỗi

 12. Nobi Tik, Nobi Pos, Nobi San - Thiết lập: Thêm thiết lập in đơn cho từng module

 13. Nobi Pos - Đơn hàng : Khi bật option in đơn hiển thị đầy đủ danh sách sản phẩm thì bị lỗi

 14. Nobi Pos : Đơn bán tại điểm sai giá bán

 15. Nobi Pos - Bộ lọc nâng cao: Lọc giá trị đơn hàng từ 2 -> 100000 nhưng vẫn hiển thị đơn giá trị 0đ

 16. Nobichat -Hội thoại : Khi click vào link xem bài viết thì không hiển thị được bài viết bên fb

 17. Nobi Pos : Xử lý đơn hoàn 1 phần có chiết khấu 1 sản phẩm bị sai Tiền Khách phải trả

 18. Nobi Tik : Ko tự tạo sản phẩm khi bật option đồng bộ

 19. Nobi San : Kết nối shopee không được

 20. Nobi Tik : Up file đối soát vào báo file bị lỗi

 21. Nobi San : Không đồng bộ đánh giá về nobi

 22. Nobi Tik : In đơn bị nhạt

 23. Nobi San: không in đơn được

 24. Nobi Tik: Sai trạng thái đơn

 25. Nobi Chat - Shopee Chat - Hội Thoại: Lỗi hướng dẫn

 26. Nobi Sales - Quản lý leads: Bị lệch bộ lọc khi thu nhỏ màn hình

 27. Nobi MKT: Lỗi tin nhắn 24 đối với CSKH tự động

 28. Nobi sale : Lỗi hiển thị thông báo không có quyền

 29. Nobi sales: Lỗi log hiển thị sai thông tin: ngày giờ, người thực hiện, nhiệm vụ, kết quả

 30. Nobi sales: Chọn lead xong và xóa đi, vẫn còn lỗi hiển thị Đã chọn số lead ban đầu

 31. Nobi Sale: Sửa lỗi hiển thị dropdownlist bị dãn khi nội dung nhập dài

 32. Cài đặt nobichat: Chủ đề áp dụng cho tin mẫu -> Xóa chủ đề, phải f5 lại mới xóa phần chủ đề ở tin mẫu.

 33. Sản phẩm: Cập nhật thêm thuộc tính báo lỗi mã Sku

 34. Sản phẩm : Sản phẩm con không hiện ảnh

 35. Sản phẩm: Up ảnh sản phẩm lỗi giao diện

 36. Sản phẩm: Bổ sung thao tác chuyển loại sản phẩm

 37. Nobi Tik: Fix lỗi không đọc được sdt đơn hàng Tiktok

Last updated