Phiên bản 3.2.20

Hotfix:

 1. Nobi Tik: Tải file đối soát báo lỗi

 2. Nobi Tik: Đẩy sản phẩm lên seller báo lỗi

 3. Nobi Tik: Lỗi không tạo sản phẩm ở Nobi

 4. Nobi Tik: Bật option tự sạo sp trên nobi nhưng không tạo sp khi đồng bộ tiktokshop về

 5. Nobi Tik: Không chuyển shop sang chi nhánh mới được

 6. Nobi San: Đồng bộ sản phẩm lỗi

 7. Nobi San: Lỗi ghép nối sản phẩm không đúng với sản phẩm không có thuộc tính

 8. Nobi Pos: Xuất file excel ko ra tên sản phẩm con

 9. Nobi Pos: Không hiển thị địa chỉ để chọn

 10. Nobi Auto: Thông báo hành trình đơn shopee ko hoạt động

 11. Nobi Chat: Shoppe chat không mở được lịch sử Hỏi - Đáp

Last updated