Đánh giá shop

Tại đây, bạn có thể thiết lập phản hồi đối với đánh giá của khách hàng sau khi mua sản phẩm tại shop.

Đối với chức năng phản hồi đánh giá, bạn có thể phản hồi thủ công từng đánh giá của khách hàng hoặc tự động phải hồi lại với các đánh giá.

1. Phản hồi trực tiếp đánh giá

Tại trang quản trị Nobia, để phản hồi trực tiếp từng đánh giá của khách hàng, bạn vào Nobi Automation -> Bot Nobi San -> Đánh giá shop -> Tab phản hồi đánh giá. Tại đây bạn sẽ thấy danh sách các phản hồi của khách hàng với shop.

Để phản hồi lại các đánh giá của khách hàng, bạn vui lòng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Click button "Trả lời" -> Form nhập bình luận hiển thị

Bước 2: Nhập bình luận phản hồi lại đánh giá của khách hàng

Bước 3: Click "Gửi"

Lọc đánh giá khách hàng:

Để giúp các chủ shop thuận tiện hơn trong thống kê hoặc phản hồi lại các đánh giá, Nobi San đã tạo ra bộ lọc thông minh giúp bạn dễ dàng:

  • Lọc đánh giá theo shop

  • Lọc đánh giá theo xếp hạng sao hoặc xếp hạng sao kèm bình luận

  • Lọc đánh giá theo thời gian

  • Lọc đánh giá theo cấp độ sao

  • Lọc những đánh giá shop đã phản hồi/chưa phản hồi.

2. Tự động phản hồi

Với lượng lớn đánh giá của khách hàng đổ về mỗi ngày, bạn không muốn phải mất quá nhiều thời gian phản hồi cho từng đánh giá. Vậy phải làm thế nào để có thể phản hồi lại tất cả đánh giá nhưng vẫn tiết kiệm thời gian?

Hiểu được nhu cầu của các chủ shop, Nobi San tích hợp tính năng tự động phản hồi. Bạn chỉ cần thiết lập tính năng, hệ thống sẽ tự dộng phản hồi lại các đánh giá đó.

Tại trang quản trị Nobi Pro bạn vào Nobi Automation -> Bot Nobi San -> Đánh giá shop -> tab tự động phản hồi.

2.1 Thêm mới tự động phản hồi

Để thêm mới tự động phản hồi, bạn vui lòng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Click "Thêm mới" -> form thêm mới hiển thị

Bước 2: Nhập tên tin nhắn

Bước 3: Chọn shop

Bước 4: Chọn nhóm quy trình tự động

Bước 5: Chọn đánh giá

Bước 6: Nhập nội dung phản hồi -> Click "Thêm mới" dưới ô nhập nội dung tin nhắn.

Bước 7: Click "Thêm mới"

2.2 Cập nhật tự động phản hồi

Để câp nhật tự động phản hồi, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click dấu 3 chấm bên phải phản hồi

Bước 2: Click "Sửa" -> Form cập nhật hiển thị

Bước 3: Nhập nội dung cần cập nhật

Bước 4: Click "Cập nhật"

2.3 Xóa tự động phản hồi

Để xóa tự động phản hồi, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click dấu 3 chấm bên phải phản hồi

Bước 2: Click "Xóa"

Bước 3: Click "Đồng ý"

2.4 Ngừng hoạt động phản hồi

Để ngừng hoạt động phản hồi tự động, bạn chỉ cần chuyển ON thành OFF ở phản hồi.

Last updated