Quản lý kho

Mục quản lý kho hiển thị tất cả thông tin kho hàng giúp người dùng dễ dàng quản lý hơn trong trường hợp có đa kho hàng.

Tại view quản lý kho, bạn có thể xác nhận được rằng kho hàng của bạn đang ghép nối với kho hàng nào trên Nobita.

Tại trang quản trị Nobi Pro, để theo dõi đơn hàng bạn vào Nobi San -> Lazada -> Quản lý kho. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới:

Last updated