Thống kê coupon

Tính năng thống kê coupon giúp bạn thống kê được số lượng khách hàng sử dụng mã giảm giá của một chi nhánh nào đó trong khoảng thời gian bạn thiết lập hiển thị.

Để xem báo cáo thống kê coupon, tại trang quản trị Nobi Pro, bạn vào Tổng quan -> Báo cáo Marketing -> Thống kê coupon. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

Last updated