Thiết lập đồng bộ dữ liệu từ google sheet vào quản lý lead của Nobi Pro

Đây là tính năng Nobi Pro thiết lập để dự phòng cho trường hợp lead không đổ về hệ thống do một số yếu tố như nâng cấp hệ thống, cập nhật tính năng trong lúc khách hàng đăng ký ladipage.

Để thiết lập đồng bộ dữ liệu từ Google sheet vào quản lý lead của Nobi Pro , trước hết bạn cần đảm bảo đã kết nối form đăng ký khách hàng với Ladipage.

Tiếp theo bạn cần backup google sheet. Nếu bạn đã thực hiện backup trước đó rồi, bạn vẫn nên backup thêm một lần nữa để tránh trường hợp file cũ đã bị cập nhật, thêm xóa các trường

Trong ví dụ dưới đây, Nobia hướng dẫn bạn backup google sheet, tuy nhiên bạn cần lưu ý là phải back up chung với liên kết API đầu tiên nhé.

1. Back up file Google Sheet

Để backup file google sheet, bạn vui lòng thực hiện theo các bước hướng dẫn dưới đây nhé.

Bước 1: Tạo giao diện Ladipage, sau đó click "Lưu data" -> Cấu hình form hiển thị.

Bước 2: Tại cấu hình form -> Click "Thêm mới" -> Quản lý cấu hình form hiển thị.

(1) Nhập tên cấu hình

(2) Chọn tài khoản liên kết

Sau khi chọn tài khoản liên kết, màn hình sẽ hiển thị form cấu hình tài khoản liên kết: Click "Tạo tài khoản liên kết"

Bước 3: Chọn loại tài khoản: Google sheet -> Click "Tiếp tục"

Bước 4: Chọn tài khoản liên kết google sheet với Ladipage

Bước 5: Xác nhận cho phép Ladi truy cập vào tài khoản Google của bạn

Sau khi liên kết thành công, màn hình sẽ hiển thị thông báo như hình dưới, click "OK"

Bước 6: Tạo bảng tính và trang tính

(1) Click "thêm mới" -> Form thêm mới bảng tính hiển thị

(2) Nhâp tên bảng tính

(3) Click "Tạo bảng tính"

(4) Chọn trang tính "Ladi page"

(5) Click "Cập nhật"

Bước 7: Tiếp theo, quay về trang builder Ladi ban đầu để cấu hình form nhé.

(1) Bấm vào ô chọn cấu hình form

(2) Click "Làm mới danh sách" -> Chọn form bạn đã cấu hình (form hiển thị trên cùng)

(3) Click "Cập nhật"

Bước 8: Xuất bản

(1) Click "Xuất bản"

(2) Click "Xuất bản" -> Thông báo hiển thị

(3) Click "tiếp tục" -> Thông báo xuất bản thành công

Bạn có thể click vào link để xem trang đã thiết lập hoặc click "Đóng" để hoàn tất việc back up Google Sheet.

Giờ thì bạn có thể vào Google Sheet và xem dữ liệu đổ về chưa nhé.

Last updated