Đơn hàng

Tại đây hiển thị tất cả thông tin đơn hàng, trạng thái đơn hàng giúp người dùng dễ dàng quản lý đơn hàng về từ Tiktok.

Mục đơn hàng Nobi Tik hiển thị tất cả đơn hàng, tất cả trạng thái giúp người dùng dễ dàng quản lý đơn. Tại view quản lý đơn hàng, bạn có thể xác nhận đơn để gửi hàng sang hãng vận chuyển, có thể hủy đơn, xử lý các đơn hoàn..... Tại trang quản trị Nobi Pro, để theo dõi đơn hàng bạn vào Nobi Tik -> Đơn hàng. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới:

1. Thao tác đơn hàng Nobi Tik

Tại màn hình quản lý đơn hàng Nobi Tik, bạn có thể thao tác:

 1. Đồng bộ: Cho phép bạn có thể tự đồng bộ đơn hàng khi bị thiếu đơn hoặc đơn về trễ

 2. Xuất Excel: Cho phép bạn xuất file dữ liệu đơn hàng để quản lý dễ dàng hơn.

 3. Gắn thẻ: Cho phép bạn gắn thẻ một hoặc nhiều đơn hàng để có thể dễ dàng lọc đơn hàng theo thẻ và quản lý.

 4. In đơn: Bạn có thể in đơn trực tiếp tại Nobi Tik, tuy nhiên cần lưu ý rằng chỉ được phép in đơn ở tab Đóng gói.

 5. Xác nhận đơn: Đây là tính năng thay cho sắp xếp vận chuyển trên seller. Bạn có thể chọn 1 hoặc nhiều đơn bấm "Xác nhận đơn". Đơn sau khi xác nhận sẽ chuyển sang tab đóng gói, tương đương với trạng thái "Chờ lấy hàng" trên seller.

 6. Hàng hoàn: Phần này sẽ cho phép bạn thao tác xử lý đơn hoàn để nhập số lượng sản phẩm hoàn về kho. Các đơn hàng "Đã chuyển hoàn" sẽ có nút "Xử lý" trong trường hợp sản phẩm có ghép nối với sản phẩm Nobi Pro.

****Lưu ý:

 • Tab chưa thanh toán: Thống kê số lượng đơn hàng mà người mua chưa thanh toán lúc đặt hàng

 • Tab xác nhận: Đơn hang có trạng thái "Mới", tương ứng với trạng thái "Chờ vận chuyển" trên seller. Ở tab này sẽ có nút "Xác nhận đơn".

 • Tab đóng gói: Đơn hàng sau khi "Xác nhận" sẽ chuyển sang tab "Đóng gói" có trạng thái "Chờ đóng gói" tương ứng với trạng thái "Chờ lấy hàng" trên seller. Tại tab "Đóng gói", bạn có thể đổi trạng thái thủ công hoặc đổi trạng thái qua barcode: "Đang đóng gói", "Chờ thu gom", "Chờ hàng" để thuận tiện quản lý đơn hàng. Nếu sắp xếp đơn hàng trên seller, tại view đơn hàng Nobi Tik, bạn cần click chuột sang tab "Đóng gói" thì mới hiển thị đơn hàng.

2. Bàn giao đơn vị vận chuyển

Để giúp các nhà kinh doanh online, các chủ shop có thể kiểm soát chính xác số lượng đơn hàng khi ra khỏi kho, tránh thất thoát hàng hóa sau khi bàn giao cho đơn vị vận chuyển, quản lý chặt chẽ số lượng hàng hóa, giảm thiểu tình trạng thất lạc, mất hàng, Nobi Tik đã cho ra mắt tính năng BÀN GIAO CHO ĐƠN VỊ VẬN CHUYỂN.

Tại màn hình quản lý đơn hàng Nobi Tik -> Chuyển đến tab đóng gói -> Click vào nút THAO TÁC -> Hiển thị ra Bàn giao DVVC.

Sau khi click vào Bàn giao DVVC, màn hình sẽ hiển thị như hình dưới.

(1). Nhập mã tracking hoặc quét mã barcode bằng máy đọc mã vạch. Đơn hàng sẽ chuyển qua trạng thái "Xác nhận bàn giao"

(2). Hiển thị 3 file excel được xuất gần nhất. Ngoài ra, có thể truy cập vào phần Mở rộng >> Biên bản bàn giao ĐVVC >> Tiktok để xem tất cả các phiếu xuất bàn giao đã xuất trước đó.

(3). Xuất file excel để lưu lại thông tin

(4). In phiếu bàn giao trực tiếp. Mỗi đơn vị vận chuyển thì in trên mỗi phiếu khác nhau.

 • Tab đang vận chuyển: Quản lý các đơn hàng đã gửi sang hãng vận chuyển và đang trên đường giao cho khách hàng. Tab "Đang vận chuyển" trên Nobi Tik tương ứng với tab "Đã vận chuyển" trên seller.

 • Tab cứu đơn: Quản lý các đơn hàng đang bị delay giao hàng

 • Tab hoàn thành: Quản lý các đơn hàng đã giao thành công cho khách hàng

 • Tab hàng hoàn: Quản lý các đơn hàng hoàn về, xử lý hoàn tồn vào kho đối với các sản phẩm ghép nối Nobi Pro

 • Tab hủy: Quản lý các đơn hàng hủy bởi người bán, người mua và tiktok shop.

3. Lọc đơn hàng nâng cao

Ngoài các chức năng lọc đơn hàng thông thường, tại mục quản lý đơn hàng Nobi Tik, bạn còn có thể lọc nâng cao theo các tiêu chí:

 • Lọc theo sản phẩm: Tại đây bạn có thể lọc theo số lượng sản phẩm, tên sản phẩm

 • Lọc theo khách hàng: Tại đây bạn có thể lọc theo địa chỉ của khách hàng

 • Lọc theo hành trình đơn: Tại đây bạn có thể lọc theo ngày tạo đơn, hủy đơn, ngày gửi hãng vận chuyển, ngày giao hàng, ngày chuyển hoàn, ngày xác nhận chuyển hoàn.

 • Lọc theo giá trị đơn: Tại đây bạn có thể lọc theo tổng giá trị đơn hàng.

Last updated