Extension Nobi Tik Version 1.0

Khi khách hàng nhắn tin có nội dung chứa sdt + địa chỉ đến shop -> Extension sẽ quét các thông tin này và lưu vào đơn hàng + chi tiết khách hàng

Hướng dẫn cài đặt Extension Nobi Tik

Để quét được thông tin khách hàng, bạn cần phải cài đặt Extension Nobi Tik. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Truy cập Google.com -> Tìm kiếm Nobi Pro

Bước 2: Extension Nobi Pro hiển thị -> Click “Thêm vào Chrome”

Như vậy bạn đã hoàn tất việc cài đặt Extension vào trình duyệt rồi nhé.

Hướng dẫn sử dụng Extension Nobi Tik

Extension Nobi Tik là tiện ích hỗ trợ quét thông tin khách hàng thông qua kênh “Chat” của Tiktok.

Để lấy được thông tin khách hàng, lưu vào hệ thống, các chủ shop cần tạo ra các kịch bản gửi tin tự động để xác nhận thông tin đơn hàng. KH sẽ vào cuộc trò chuyện với shop, chọn "Gửi đơn hàng". Lúc này Seller sẽ tự động gửi kịch bản tương ứng với trạng thái đơn hàng đến cho khách hàng. Sau khi khách hàng nhận tin nhắn tự động, họ sẽ phản hồi lại cho shop,. Nếu trong nội dung tin nhắn có chứa số điện thoại, địa chỉ lúc này Extension sẽ quét các thông tin mà khách hàng đã cung cấp ở trên. Thông tin sau khi quét được sẽ hiển thị tại mục khách hàng ở đơn hàng và trong chi tiết khách hàng.

Các chủ shop có thể sử dụng kịch bản tự động mà Tiktok Shop đang hỗ trợ như sau:

Bước 1: Truy cập vào https://seller-vn.tiktok.com/chat

Bước 2: Click vào mục “Hỗ trợ”

Bước 3: Click vào “Tự động trả lời đơn hàng”

Tại màn hình tự động trả lời đơn hàng, sẽ hiển thị các kịch bản mẫu, các chủ shop chỉ cần sửa đổi nội dung sao cho phù hợp để hệ thống tự động gửi tin nhắn xác nhận đến khách hàng.

Ban đầu, đơn hàng sau khi khách hàng đặt thành công, mọi thông tin sẽ bị ẩn như sau:

Kịch bản xác nhận thông tin đơn hàng được gửi đến khách hàng.

****Lưu ý:

  • Tạo kịch bản đối với đơn ở trạng thái nào, kịch bản sẽ gửi cho khách hàng có đơn hàng ở trạng thái đó

  • Khách hàng (Người mua hàng) cần phải bấm Gửi Đơn hàng thì tin tự động của Tiktok Shop mới được gửi đến cho khách hàng.

Sau khi KH nhận được kịch bản xác nhận đơn, KH gửi thông tin đến Shop. Extension sẽ quét SĐT, Địa chỉ và hiển thị ở đơn hàng.

****Lưu ý:

  • Đảm bảo trình duyệt luôn được mở và không logout seller.

  • Có thể tắt cửa sổ mở tab seller trên trình duyệt.

  • Người mua phải nhắn tin đến shop, nội dung tin nhắn có chứa số điện thoại/địa chỉ của người mua.

  • Đối với đơn hàng của HVC J&T, các thông tin sẽ được ưu tiên đọc và cập nhật theo File PDF của đơn hàng.

  • Thông tin khách hàng sẽ được cập nhật theo thông tin mới nhất mà Extension quét được, còn đơn hàng hiển thị theo thông tin ở lần quét gần nhất.

Last updated