Phiên bản 2.1.5

Feature:

  1. Bổ sung hiển thị thêm sản phẩm tiktok, shopee hiển thị ở top sản phẩm view trang chủ

  2. Bổ sung bộ lọc thẻ đơn hàng shopee

  3. Thêm các tuỳ chọn khi in đơn tiktok:

Hotfix:

  1. Bàn giao DVVC: Xóa thảo luận không realtime

  2. Nobi Automation: Fix lỗi trạng thái đơn shopee chưa cập nhật theo trạng thái mới

  3. Fix bug hiển thị ở top sản phẩm view trang chủ

  4. Fix bug tắt option hiển thị hình ảnh sp nhưng lên đơn xong vẫn hiển thị

  5. Fix xử lý in đơn tiktok theo khổ dọc

Last updated