Phiên bản 2.1.8

Feature:

 1. Nobi Tik, Nobi San: thay đổi giao diện khi chưa đăng nhập

 2. Cập nhật dịch vụ NJV

NJV cập nhật triển khai tính phí như sau:

Tính phí Bảo hiểm cho tất cả các đơn hàng có Giá trị bảo hiểm (Insured Value) >= 1.000.000đ. Phí Bảo hiểm tính = 0.5% Giá trị bảo hiểm (Phí bảo hiểm đã bao gồm VAT) Áp dụng cho các đơn hàng có Created On: 2023-05-15 00:00:01 Phí Bảo hiểm được tính tối đa trên 1 đơn hàng là 200.000đ (Tương đương 0.5% của Giá trị Bồi thường tối đa 20.000.000đ)

 1. Nobi Pos: Cập nhật lại 1 số trường hợp không được chuyển qua trạng thái xác nhận bàn giao ĐVVC

 2. [Mở rộng]: Thêm mã Sku vào dữ liệu trong mẫu in tự tạo

 3. [Coupon][Thao tác] bổ sung tìm kiếm và xuất excel

Hotfix:

 1. Nobi Report: Fix lỗi báo cáo hiệu quả MKT: Chiến dịch cha không hiện người phụ trách dẫn tới lọc theo người phụ trách ở chiến dịch con không hiện dữ liệu.

 2. Nobi MKT: Fix lỗi không cho chiến dịch cha vào nhóm chiến dịch mà chiến dịch con đã thuộc nhóm chiến dịch đó.

 3. Nobi Tik: Fix lỗi tốc độ in đơn rất chậm.

 4. Nobi sales: Fix lỗi không lưu được bộ lọc chiến dịch ở quản lý lead.

 5. Nobi sales: Fix lỗi Lead từ website trùng sđt không về.

 6. Nobi San: Fix lỗi Đồng bộ sản phẩm báo lỗi.

 7. Nobi Tik: Fix lỗi đồng bộ sản phẩm không dừng được.

 8. Thiết lập: Fix lỗi user không có của quyền trên 1 phòng ban nhưng vẫn có thể chọn phòng ban đó làm phòng ban chính.

 9. Nobi Pos: Thêm log xác nhận đối soát khi đơn chuyển qua trạng thái xác nhận đối soát.

 10. Nobi Pos: Chuyển trạng thái Xác nhận đối soát vào Tab Đơn hoàn thành.

 11. Nobi Pos: Fix lỗi view lọc đơn hàng bị mất cố định

 12. Nobi Pos: Fix lỗi không chọn được KH ở Tab Website

 13. Nobi Tik : Báo cáo sản phẩm không có số liệu hoàn

Last updated