Chiến dịch Zalo

Tại đây, bạn có thể thiết lập và quản lý các chiến dịch Zalo tự động gửi tin nhắn đến khách hàng.

Tại trang quản trị Nobi Pro, để thiết lập và quản lý chiến dịch Zalo, bạn vào Nobi Marketing -> Zalo Marketing -> Tab chiến dịch zalo. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

1. Thêm mới chiến dịch

Tại giao diện quản lý chiến dịch Zalo, để thêm mới chiến dịch, bạn vui lòng thực hiện các bước sau:‌

Bước 1: Click "Thêm chiến dịch" -> Form thêm mới chiến dịch hiển thị‌

Bước 2: Nhập thông tin vào Form thêm mới‌

Bước 3: Click "Gửi"‌

**Yêu cầu: Phải đảm bảo đã tạo Oa. Xem hướng dẫn tạo Oa: TẠI ĐÂY

Các chiến dịch được tạo ra và gửi cho khách hàng nào, sẽ hiển thị tại chi tiết khách hàng của KH đó.

2. Cập nhật chiến dịch

Tại giao diện quản lý chiến dịch Zalo, để cập nhật chiến dịch, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click vào dấu 3 chấm bên phải chiến dịch zalo

Bước 2: Click "Sửa" -> Form cập nhật hiển thị

Bước 3: Nhập thông tin cần cập nhật vào form

Bước 4: Click "Cập nhật"

3. Xóa chiến dịch

‌Tại giao diện quản lý chiến dịch Zalo, để xóa chiến dịch, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:‌

Bước 1: Click vào dấu 3 chấm bên phải chiến dịch zalo‌

Bước 2: Click "Xóa"‌

Bước 3: Click "Đồng ý"

Last updated