Báo cáo TikTok

Tính năng báo cáo sàn giúp các nhà KDOL dễ dàng quản lý doanh thu, các khoản tiền chiết khấu, các loại phí và thống kê khách hàng mới về từ tiktok shop.

Báo cáo sàn bao gồm Dashboard và 6 báo cáo thành phần. Để hiểu rõ ý nghĩa và cách tính của từng loại báo cáo, hãy click vào từng báo cáo nhé.

  • Dashboard

  • Báo cáo đơn hàng

  • Báo cáo sản phẩm

  • Báo cáo trạng thái đơn hàng

  • Báo cáo phí vận chuyển

  • Báo cáo phí sàn

  • Báo cáo khách hàng TikTok

Last updated