Báo cáo trực page

KH mong muốn tính được hoa hồng cho người trực page theo doanh thu của các hội thoại quản lý, tương tác hay những lead mà họ đã đưa về (Đã chuyển thành lead từ hội thoại).

Để xem báo cáo trực page, tại trang quản trị Nobi Pro , bạn vào Tổng quan -> Báo cáo Marketing -> Báo cáo trực page. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

Để đáp ứng mong muốn của khách hàng là tính doanh thu cho những người trực và tư vấn trên fanpage. Nobi Pro đã ra mắt báo cáo trực page để phần nào giúp khách hàng có thể tính hoa hồng cho các bạn trực page. Tính năng này áp dụng cho tất cả trường hợp nhân viên lên đơn ở bất kỳ giao diện nào chỉ cần chọn đúng khách hàng là hội thoại của page đó hoặc là lead (sau khi chuyển hội thoại thành lead), sau khi các hội thoại/lead được lên đơn thành công thì doanh thu cũng được tính cho người bán ở báo cáo trực page này.

(1) Nhân viên là ai?

Là những người:

  • Quản lý hội thoại đó.

  • Tương tác đến hội thoại đó

  • Lên đơn cho Lead/Hội thoại đó.

  • Thao tác chuyển hội thoại thành Lead.

Lưu ý:

  • Tại thời điểm xem báo cáo có những hội thoại chưa có người quản lý, chưa xử lý tương tác thì những hội thoại đó sẽ thuộc về nhân viên là "Không có quản lý".

  • Khi bật Option tự động chuyển hội thoại thành lead khi có số điện thoại thì Lead được tự động chuyển đó sẽ thuộc về loại nhân viên là "Hệ thống".

(2) Người tạo lead là ai?

  • Trường hợp bật Option chuyển hội thoại thành Lead bằng tay thì người tạo Lead là người thao tác nhấn vào tác vụ chuyển hội thoại thành Lead

  • Trường hợp bật Option tự động chuyển hội thoại thành lLad thì người tạo Lead là Hệ thống.

(3) Khách hàng sẽ tính cho ai?

  1. Là người quản hội thoại đó.

  2. Là người không quản lý hội thoại nhưng tương tác với hội thoại trong trường hợp không chia hội thoại

(4) Hội thoại sẽ tính cho người tương tác nhắn tin trả lời khách hàng trong hội thoại đó ở thời điểm cuối cùng.

(5) Số đơn hàng sẽ tính cho người bán của đơn hàng.

Ví dụ: A là người lên đơn, A cũng là người bán thì đơn hàng sẽ được tính cho A.

Trường hợp A là người lên đơn nhưng chọn người bán là B thì đơn hàng sẽ tính cho B.

(6) Tỉ lệ = Số đơn/ Số khách hàng.

(7) Doanh thu= (SL * giá bán ) - giảm giá(chiết khấu) - ship(nếu free ship) + VAT(Nếu có)

Last updated