Giao hàng loạt/in

Chức năng giao hàng loạt/in đơn giúp người dùng có thể dễ dàng thao tác để gửi đơn tới hãng vận chuyển hoặc yêu cầu lấy hàng,in đơn đã đặt một cách dễ dàng

Tại màn hình chờ giao hàng ,bạn có thể chọn đơn hàng và tích vào "Thao tác" để chọn đơn giao tới bưu cục hoặc yêu cầu tới lấy hàng

Khi đơn đã được yêu cầu tới hãng vận chuyển thì bạn có thể chuyển qua mục in đơn và chọn đơn hàng sau đó tiếp tục chọn "Thao tác" để chọn loại in

Sau khi in đơn thì đơn hàng hiển thị đầy đủ thông tin người nhận,người mua,hãng vận chuyển,sản phẩm,số lượng,ngày giờ đặt hàng,...

Last updated