Lazada Login

Để sử dụng tính năng Đồng bộ sản phẩm, quản lý đơn hàng Lazada.... trước tiên bạn cần kết nối shop vào Nobi Pro nhé.

Để kết nối Lazada Shop, vui lòng truy cập vào Nobi San ->Lazada -> Kết nối Lazada giao diện sẽ hiển thị như hình dưới:

Bước 1: Click nút "Kết nối Lazada"

Bước 2: Lúc này màn hình sẽ chuyển hướng sang trang seller của Lazada shop. Bạn cần chọn Site : Việt Nam và nhập account Lazada của mình vào .Sau đó click "Submit" để login vào hệ thống nhé.

Bước 3: Sau khi đã login vào hệ thống thành công, tiếp đến bạn thiết lập kho hàng mà bạn mong muốn ghép nối với kho trên Nobita bằng cách click "Chọn kho" nhé.

**** Lưu ý: Trong trường hợp bạn có đa kho hàng trên lazada, số lượng kho Nobita hiện tại nhỏ hơn số kho của lazada, giao diện sẽ hiện thị như bên dưới

Bạn vui lòng click chọn "Đồng ý" để thêm kho mới nhé. Giao diện sẽ như hình bên dưới

Mỗi kho hàng trên Nobi Pro sẽ tương ứng với một chi nhánh. Để thiết lập thêm kho trước tiên bạn cần thiết lập thêm chi nhánh, vui lòng truy cập Thiết lập -> Chi nhánh -> Thêm chi nhánh

Bạn vui lòng xem video chi tiết về thiết lập kho và chi nhánh nhé.

Bước 4: Sau đó bạn click " Tiếp theo" để thiết lập đồng bộ sản phẩm nhé. Hệ thống có các option cụ thể như sau:

(1) Tự động ghép nối: Khi chọn option này, hệ thống sẽ tự động ghép nối những sản phẩm ở Nobi Pro và những sản phẩm được lấy từ trên Lazada về Nobisan nếu cùng tên hoặc mã sku.

(2) Giữ tồn ở NobiSan sau khi ghép nối: Nếu bật ON, số lượng sản phẩm ở Nobisan sẽ lấy theo tồn trên Lazada Seller. Nếu OFF, số lượng sản phẩm ở Nobisan sẽ lấy theo tồn kho Nobita và đẩy lên Lazada seller.

(3) Tự động tạo sản phẩm mới trên Nobita: Nếu sản phẩm có ở Lazada seller nhưng chưa có ở Nobita, bật ON sẽ tự động tạo mới sản phẩm ở Nobita

- ON Tạo sản phẩm khi trùng thuộc tính : Sản phẩm sẽ được tạo khi tên thuộc tính giống nhau.

- ON Tạo sản phẩm khi không trùng thuộc tính : Sản phẩm sẽ được tạo khi tên thuộc tính khác nhau.

(4) Đồng bộ biến động tồn kho: Lên đơn ở Lazada sẽ trừ tồn kho Nobita, thay đổi tồn kho Nobita sẽ cập nhật lên Lazada seller.

Lưu ý : Tồn kho Lazada cập nhật sang Nobi Pro chỉ khi có hành động về lên đơn hàng, còn nếu bạn vào sản phẩm sửa tồn kho thì không cập nhật sang Nobi Pro . Còn ở Nobi Pro nếu có bất kỳ hành động thay đổi nào về tồn kho như lên đơn, nhập hàng, xuất hủy, kiểm kho.... đều cập nhật tăng/giảm bên Lazada.

Sau khi cài đặt theo các option mong muốn và nhấn button “Lưu thiết lập” hệ thống sẽ bắt đầu chạy tiến trình đồng bộ sản phẩm về. Như vậy là bạn đã login thành công và có thể sử dụng rồi nhé.

Last updated