Cài đặt Zalo Chat

Tính năng cài đặt Zalo Chat hỗ trợ người dùng thiết lập một số tính năng đảm bảo hệ thống vận hành theo đúng mong muốn của người dùng.

Để cài đặt Zalochat, tại trang quản trị Nobi Pro, bạn vào Nobi Maketing --> Zalo Marketing --> Cài đặt Zalochat. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

Trước tiên, để thiết lập các cài đặt, bạn cần chọn OA bằng cách trỏ chuột vào vị trí như hình dưới. Danh sách OA hiển thị, bạn chọn vào OA bạn muốn cài đặt.

Tính năng Cài đặt Zalo Chat cho phép bạn thao tác:

1. Cài đặt chung

Ở tab cài đặt chung, hệ thống sẽ hiển thị các tính năng, tùy thuộc theo nhu cầu mà bạn sẽ chọn ON hay OFF các tính năng này.

(1) Bật on nếu muốn nhận thông báo hội thoại mới (2) Bật on nếu muốn có âm thanh thông báo khi có biến động (3) Bật on nếu muốn hiển thị hội thoại chưa đọc lên đầu (4) Bật on nếu muốn tự động tạo đơn hàng khi khách nhắn tin hoặc bình luận số điện thoại (5) Bật on nếu muốn hiển thị tên thẻ hội thoại tại danh sách hội thoại được gắn thẻ (6) Chuyển hội thoại thành lead: Đây là chức năng giúp người dùng có thể chuyển khách có tương tác số điện thoại từ fanpage để tiện chăm sóc hơn.

(7) Bật on nếu muốn thiết lập các nhân viên có thể xem và xử lý hội thoại, nếu không đặt thiết lập, sẽ áp dụng cho tất cả nhân viên.

(8) Chọn các OA có thể đồng bộ cùng cài đặt với OA hiện tại này

Sau khi thiết lập các tính năng ở mục 7 bạn có thể lựa chọn OA để đồng bộ các thiết lập vừa thực hiện, điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian, không phải lặp lại cùng 1 thao tác với OA khác.

2. Tin nhắn mẫu

Tại đây bạn có thể thiết lập các chức năng đối với tin nhắn mẫu. Nếu muốn thiết lập chức năng, cần bật chế độ ON.

(1) Bật ON nếu bạn muốn sử dụng chức năng gợi ý tin nhắn mẫu trong hội thoại: Vào hội thoại, gõ "/text" để hiển thị mẫu câu trả lời nhanh.

(2) Bật ON nếu muốn quản lý tin nhắn mẫu theo chủ đề

(3) Bật ON nếu muốn tin nhắn sẽ gửi ngay khi được chọn.

(4) Bật ON nếu muốn tìm kiếm nhanh tin nhắn mẫu. Bạn có thể tìm kiếm tin nhắn mẫu theo thứ tự sắp xếp, theo tên hay theo nội dung.

(5) Bật ON nếu muốn chỉ hiển thị nội dung tin nhắn mẫu, các trường khác ngoài nội dung sẽ bị ẩn đi.

2.1 Thêm mới tin nhắn mẫu

Để thêm mới tin nhắn mẫu bạn vui lòng thực hiện các bước sau:

(1) Click "Thêm mới" -> Form thêm mới hiển thị

(2) Đặt tên mẫu tin nhắn

(3) Nội dung sẽ gửi đến khách hàng:

 • Chèn dữ liệu tự động: Trong nội dung tin nhắn bạn có thể chèn vào một số dữ liệu ở mục này

 • Chọn "hình ảnh" nếu cần

(4) Click "Thêm mới"

2.2 Đồng bộ tin nhắn mẫu

Nobi Pro hỗ trợ tính năng đồng bộ tin nhắn mẫu ở nhiều OA . Để thực hiện đồng bộ tin nhắn, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

(1) Click "Đồng bộ" -> Form đồng bộ hiển thị

(2) Chọn trang đồng bộ

(3) Chọn trang đích đồng bộ

(4) Chọn tin nhắn mẫu đồng bộ

(5) Click "Đồng bộ"

3. Thiết lập chia hội thoại

Đối với tính năng thiết lập hội thoại, bạn có thể lựa chọn một trong số những cách phân chia sau đây:

(1) Không chia hội thoại: Tất cả nhân viên của hệ thống sẽ thấy tất cả các cuộc hội thoại kể từ khi thiết lập tính năng này.

(2) Nhân viên tự phân công: Nhân viên sẽ nhìn thấy tất cả hội thoại của mình và hội thoại chưa có ai quản lý. Nhân viên tự nhận hội thoại bằng cách tự gán quản lý cho mình.

(3) Tự động chia tuần tự không có giới hạn:

Nhân viên sẽ chỉ nhìn thấy hội thoại mình quản lý. Tất cả các hội thoại mới sẽ được tự động chia tuần tự cho tất cả các nhân viên có quyền trên hội thoại.

 • Nếu có thiết lập cài đặt ưu tiên sẽ phân chia theo quyền ưu tiên.

 • Nếu có thiết lập thời gian, hệ thống sẽ chỉ phân chia hội thoại theo thời gian này.

(4) Tự động chia tuần tự có giới hạn: Nhân viên sẽ chỉ nhìn thấy hội thoại mình quản lý. Tất cả các hội thoại mới sẽ được tự động chia tuần tự cho tất cả các nhân viên có quyền trên hội thoại.

 • Nếu có thiết lập cài đặt ưu tiên sẽ phân chia theo quyền ưu tiên.

 • Nếu có thiết lập thời gian, hệ thống sẽ chỉ phân chia hội thoại theo thời gian này.

 • Có thể thiết lập giới hạn số lượng khách hàng chia cho mỗi nhân viên trong ngày

(5) Tự nhận hội thoại: Nhân viên sẽ chỉ nhìn thấy hội thoại mình quản lý, nếu xử lý hết hội thoại được chia, nhân viên sẽ có quyền nhạn hội thoại tại danh sách hội thoại.

(6) Cài đặt ưu tiên: Khi bật option ưu tiên mặc định.

Thứ tự ưu tiên chia hội thoại được sắp xếp theo thứ tự sau:

 1. Người quản lý cũ

 2. Cài đặt ưu tiên

 3. Nhân viên trực

Khi tắt option ưu tiên mặc định. Thứ tự ưu tiên như sau:

 1. Cài đặt ưu tiên

 2. Người quản lý cũ

 3. Nhân viên trực

4. Tin nhắn tự động

Thiết lập tính năng tin nhắn tự động sẽ giúp OA tự động trả lời inbox của khách hàng.

 • Bật ON tin nhắn tự động: OA sẽ tự động gửi tin nhắn khi khách hàng inbox vào OA.

 • Bật ON Giữ nguyên hội thoại: Giữ nguyên trạng thái chưa xem, chưa trả lời hội thoại được gửi bởi Zalo Web

Đối với tính năng này bạn có thể thiết lập thêm mới tin nhắn tự động, đồng bộ, xóa tin nhắn tự động.

4.1 Thêm mới tin nhắn tự động

Để thêm tin nhắn tự động, tại giao diện thiết lập tin nhắn tự động, Click vào button "Thêm mới". Form thêm mới sẽ hiển thị như hình dưới.

(1) Tất cả: Nếu tích vào check box -> Các checkbox bên dưới sẽ tự động tích vào

(2) Áp dụng cho tin nhắn từ khách hàng mới: Nếu tích vào checkbox này, hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn đến khách hàng lần đầu tiên nhắn tin vào OA (kể cả những khách hàng đã từng bình luận)

(3) Áp dụng khi khách hàng trả lời tin nhắn: Nếu tích vào checkbox này thì sẽ áp dụng gửi tin nếu được tích 1 trong 2 checkbox dưới là (4) hoặc (5)

(4) Áp dụng khi có số điện thoại: Nếu khách trả lời tin nhắn OA kèm số điện thoại thì OA tự động gửi tin nhắn tự động này đến cho khách.

(5) Áp dụng khi có từ khóa: Nếu khách trả lời tin nhắn OA kèm từ khoá đã được thiết lập từ trước thì OA tự động gửi tin nhắn tự động này đến cho khách.

(6) Áp dụng cho khoảng thời gian: Nếu tích vào checkbox này thì sẽ áp dụng gửi tin nếu được tích 1 trong 3 checkbox dưới là (7)(8) hoặc (9)

(7) Trong giờ làm việc: Nếu khách nhắn tin đến trong giờ làm việc thì OA tự động gửi tin nhắn tự động này đến cho khách.

(8) Ngoài giờ làm việc: Nếu khách nhắn tin đến Ngoài giờ làm việc thì tự động gửi tin nhắn tự động này đến cho khách.

(9) Tuỳ chọn: Nếu khách nhắn tin đến trong khoảng thời gian tuỳ chọn này thì tự động gửi tin nhắn tự động này đến cho khách.

4.2 Đồng bộ tin nhắn tự động

Tại giao diện thiết lập tin nhắn tự động -> Tab đồng bộ -> Form đồng bộ hiển thị.

(1) Chọn trang đồng bộ

(2) Chọn trang đích đồng bộ

(3) Click "Đồng bộ"

5. Cài đặt số điện thoại

Nobi Pro cung cấp tính năng này nhằm giúp người dùng hạn chế trường hợp khách nhắn đến hỏi số tổng đài của shop thì bị xem là số điện thoại của khách hàng. Để giải quyết vấn đề trên bạn cứ nhập các số điện thoại không muốn trở thành số điện thoại của khách hàng khi khách hàng vào đây nhé.

6. Cài đặt đơn tự động

Một trong số tính năng ưu việt của hệ thống Nobi Pro phải kể đến đó là Tự động lên đơn hàng: Khi khách hàng nhập vào bình luận có nội dung như ở cài đặt này thì hệ thống sẽ tự động lên đơn cho khách hàng đó. Nếu bạn muốn thêm nhiều nội dung khác nhau thì cách nhau bằng dấu "phẩy" nhé

Để thiết lập tính năng này, bạn chỉ cần nhập từ khóa vào ô như hình dưới, sau đó bấm "Cập nhật"

7. Chuyển hội thoại

Thiết lập chuyển hội thoại là tính năng hỗ trợ người dùng phân công các hội thoại được gán thẻ ở tất cả các Page cho nhân viên tương ứng.

Last updated