Cài đặt Nobi San

Tại đây bạn có thể thiết lập các tính năng để Nobi San hoạt động theo đúng theo các thiết lập.

Tại trang quản trị Nobi Pro, để cài đặt Nobi San, bạn vào Nobi San -> Cài đặt Nobi San. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

1. Cài đặt chung

Tại "Tab cài đặt chung", bạn có thể thiết lập các tính năng:

 • Thông báo tin nhắn mới

 • Âm thanh thông báo tin nhắn

 • Hiển thị hội thoại chưa đọc lên đầu

 • Chọn nhân viên có thể xem hội thoại của shop

Sau khi thiết lập ON/OFF các tính năng, bạn click "Lưu thiết lập" để lưu lại các cài đặt trên.

2. Tin nhắn mẫu

Tại đây bạn có thể thiết lập tính năng sử dụng chủ đề cho tin nhắn mẫu. Khi bật ON, giao diện sẽ hiển thị button "Thêm chủ đề".

Để thêm mới chủ đề, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click "Thêm chủ đề" ->Hiển thị form thêm chủ đề

Bước 2: Nhập thông tin vào form, bao gồm:

 • Tên chủ đề

 • Chọn màu sắc cho chủ đề

Bước 3: Click "Thêm mới"

Hướng dẫn thêm tin nhắn mẫu

Nobit San hỗ trợ người dùng thiết lập tin nhắn mẫu như sau:

Tại giao diện tab Tin nhắn mẫu, bạn vui lòng thực hiện các bước:

Bước 1: Click "Thêm mới" -> Form thêm mới hiển thị

Bước 2: Nhập thông tin vào form thêm mới tin nhắn mẫu, bao gồm:

 • Tên tin nhắn mẫu

 • Chọn chủ đề (Nếu muốn)

 • Nhập nội dung tin nhắn (Có thể chèn dữ liệu động vào nội dung)

 • Chọn hình ảnh (Nếu có)

Bước 3: Click "Thêm mới"

Nếu bạn có nhiều gian hàng shopee, bạn muốn thiết lập các tin nhắn mẫu giống nhau cho các gian hàng nhưng lại không muốn phải thực hiện lặp lại việc tạo tin nhắn mẫu. Đừng lo, Nobi San tích hợp tính năng đồng bộ tin nhắn mẫu hiệu quả, giúp bạn tiết kiệm thời gian.

Tại giao diện tab Tin nhắn mẫu, để đồng bộ tin nhắn mẫu, các bước đồng bộ được thực hiện như sau:

Bước 1: Click "Đồng bộ" -> form đồng bộ hiển thị

Bước 2: Nhập thông tin vào form, gồm:

 • Chọn shop đồng bộ

 • Chọn shop đích bạn muốn đồng bộ

 • Chọn tin nhắn mẫu cần đồng bộ bằng cách tích vào checkbox trước tin nhắn mẫu.

Bước 3: Click "Đồng bộ"

3. Thiết lập chia hội thoại

Nobi San tích hợp tính năng chia hội thoại, bạn chỉ cần bật ON cách chia hội thoại bạn muốn sử dụng.

 • Không chia hội thoại: Tất cả nhân viên của hệ thống sẽ thấy tất cả các cuộc hội thoại kể từ khi thiết lập tính năng này.

 • Nhân viên tự phân công: Nhân viên sẽ nhìn thấy tất cả hội thoại của mình và hội thoại chưa có ai quản lý. Nhân viên tự nhận hội thoại bằng cách tự gán quản lý cho mình.

 • Tự động chia đều không có giới hạn: Nhân viên sẽ chỉ nhìn thấy hội thoại mình quản lý. Các cuộc hội thoại chưa có ai quản lý sẽ được chia đều cho nhân viên có quyền trên hội thoại. Lưu ý nếu có thiết lập cài đặt ưu tiên sẽ phân chia theo quyền ưu tiên.

 • Chia đều có giới hạn: Nhân viên sẽ chỉ nhìn thấy hội thoại mình quản lý. Các cuộc hội thoại chưa có ai quản lý sẽ được chia đều cho nhân viên có quyền trên hội thoại nhưng chia đều theo số lượng được thiết lập.

 • Tự nhận hội thoại: Nhân viên sẽ chỉ nhìn thấy hội thoại mình quản lý, nếu xử lý hết hội thoại được chia, nhân viên sẽ có quyền nhạn hội thoại tại danh sách hội thoại.

4. Thẻ hội thoại

Nobi San hỗ trợ người dùng thiết lập thẻ hội thoại. Để thêm mới thẻ, tại giao diện tab Thẻ hội thoại, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click "Thêm thẻ" -> Form thêm mới thẻ hiển thị

Bước 2: Nhập thông tin vào form, bao gồm:

 • Tên thẻ

 • Chọn màu sắc thẻ

Bước 3: Click "Thêm mới"

Để đồng bộ thẻ hội thoại với các shop khác, bạn có thể sử dụng tính năng "Đồng bộ". Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Click "Đồng bộ" -> Form đồng bộ hiển thị

Bước 2: Nhập các thông tin trong form yêu cầu, bao gồm:

 • Chọn đồng bộ từ shop

 • Chọn shop đích cần đồng bộ

 • Chọn thẻ cần đồng bộ bằng cách tích vào checkbox trước thẻ

Bước 3: Click "Đồng bộ"

5. Danh sách chặn

Tại đây hiển thị danh sách tất cả người dùng shop đã chặn. Để chặn người dùng, bạn cần vào Shopee Chat (Hội thoại), click button "chặn người dùng" như hình dưới.

6. Lọc tin nhắn

Tại đây bạn có thể thiết lập các từ khóa để đánh dấu đây là các từ khóa cấm. Khi trong nội dung có chứa các từ khóa này, hệ thống sẽ không được tạo tin nhắn tự động, không gửi tin nhắn đến khách hàng.

Last updated