Kết nối phần mềm bán hàng

Tính năng kết nối phần mềm bán hàng hỗ trợ các nhà KDOL đồng bộ dữ liệu từ phần mềm bán hàng trước đó sang hệ thống Nobi Pro.

Khi bắt đầu sử dụng phần mềm bán hàng mới, thay vì phải nhập lại dữ liệu từ phần mềm bán hàng cũ thì Nobi Pro hỗ trợ người dùng kết nối với phần mềm bán hàng để đồng bộ dữ liệu. Liệu việc kết nối phần mềm bán hàng khác với Nobi Pro có khó không và được thực hiện như thế nào? Cùng khám phá tính năng này ngay nhé.

Tại trang quản trị Nobi Pro , bạn vào Mở rộng -> Kết nối phần mềm bán hàng. Tại giao diện kết nối phần mềm bán hàng, trước tiên bạn cần chọn phần mềm bán hàng muốn kết nối. Hiện tại phần mềm Nobi Pro hỗ trợ người dùng kết nối với phần mềm Kiotviet và Nhanh.vn.

Last updated